Právního zástupce si najalo město České Budějovice kvůli vrácení částky 400 000 korun. Je to polovina dotace, kterou na akci Vltava žije v roce 2019 dostala agentura Art4promotion. Podle jednatele agentury Rudolfa Stříteckého ale není pro vracení dotace důvod.

Náměstek primátora Tomáš Bouzek pro Deník uvedl, že akce měla být dvoudenní, ale konala se vloni v září jen jeden den. Proto považuje radnice za oprávněné vrácení poloviny peněz, které byly poukázány organizátorům.

Akce Vltava žije se skládá z vizuálních efektů, laserové show podbarvené hudbou a dalšího programu. Původně se konala na náplavce u Vltavy, později se rozšířila na více míst do Českých Budějovic. Hlavní program nalákal vždy tisíce diváků. Proto také letos město další ročník ve finále nepodpoří, protože počty návštěvníků daleko přesahují povolené limity v době koronaviru.

Kvůli vyúčtování loňské dotace ale možná dojde i na soud. „My předáváme věc právnímu zástupci. Ten připraví předžalobní výzvu,“ říká Tomáš Bouzek za město a dodává, že pokud se nepodaří věc vyřešit dohodou, může dojít i na soudní vymáhání. „Jsem přesvědčen, že pokud byla poskytnuta dotace, ale akce se neuskutečnila v původním rozsahu, je oprávněný požadavek na vrácení peněz,“ říká Tomáš Bouzek.

Pohled z druhé strany

Pořadatelé akce ale vidí věc jinak. Na projekt Vltava žije žádali podle jednatele Art4promotion Rudolfa Stříteckého o dotaci 2 000 000 Kč. "Chtěli jsme s přispěním města festival obohatit, rozšířit, zpropagovat a zase posunout o krok dále. Proto jsme předkládali žádost o vyšší dotaci než v minulosti. Jelikož akci vnímáme jako projekt, který zviditelňuje především město České Budějovice, je i koncipován tak, aby dělal městu reklamu i za hranicemi regionu," říká Rudolf Střítecký a dodává, že projekt získal několik domácích i zahraničních ocenění.

"Bez přispění města nejsme, bohužel, již schopni dále projekt rozvíjet. Projekt je pro nás jako pro pořadatele neziskový, snažíme se mít pokryté pouze náklady na celou produkci a jinak veškeré prostředky investujeme do projektu. Finální podoba akce je tedy odvislá od konečné sumy získaných prostředků od komerčních partnerů akce a z dotací města," dodává Rudolf Střítecký.

Celý rozpočet akce přesahuje 5 000 000 Kč. Město České Budějovice finálně podpořilo akci dotací 800 000 Kč. "Což je o více než milion méně, než jsme v předkládaném projektu požadovali. Museli jsme tedy přistoupit k úpravě celé navrhované akce. O finální podobě akce bylo město v dostatečném předstihu několikráte informováno a nemělo žádné výhrady ani připomínky," zdůrazňuje Rudolf Střítecký.

Veškeré vyúčtování dotace podle organizátorů proběhlo ze strany města bez připomínek a ani v 60-ti denní lhůtě k vyjádření, nedošlo ze strany města k žádným připomínkám.

"Podstata a účel celé akce byly naplněny, celý projekt byl zrealizován v duchu a smyslu ve kterém byl i na město předkládán. Veškeré vyúčtování proběhlo v pořádku a bez připomínek, proto nyní nechápeme, proč jsme osočováni za nedodržení podmínek dotace. Jako pořadatel akce si nejsme vědomi žádného pochybení a nechápeme důvod pro vrácení dotace, a důvod vrácení dotace je, dle nás, neopodstatněný," uzavírá za Art4promotion Rudolf Střítecký.