Jak nyní zabránit šíření nemoci, která může být přenosná i na člověka, řešila v pondělí speciální pracovní skupina. Jejím úkolem je koordinovat potřebné kroky i s ohledem povinností obce vyplývající z platné legislativy.

„Ode dneška až do 5. ledna platí povinnost všech chovatelů ve městě nahlásit své chovy drůbeže prostřednictvím sčítacího listu,“ uvedl primátor Jiří Svoboda. „Ve stejném období také probíhají na území ochranného pásma návštěvy pověřených zaměstnanců odboru ochrany životního prostředí a městské policie, které mají za cíl zmapovat chovy drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí. Prosím občany o jejich spolupráci a pochopení, neboť onemocnění je vysoce nakažlivé a je třeba zamezit jeho šíření,“ doplnil primátor.

Ilustrační foto.
V Budějovicích v Husově kolonii je ptačí chřipka. Chovatelé musí nahlásit chovy

"Chovatelé, kteří se setkají u své drůbeže či jiného chovaného ptactva s úhynem nebo zvýšenou nemocností, jsou povinni tento stav nahlásit na Krajskou veterinární správu na tel. 720 995 212. Tato krizová linka je dostupná 24 hodin denně i během víkendů," doplňuje Renáta Kollarczyková z oddělení komunikace a marketingu radnice.

Ignorovat nebo porušit zmíněné povinnost se nemusí vyplatit, fyzickým osobám v takovém případě hrozí až stotisícové pokuta, firmám až dvoumilionová sankce. Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných opatření může určený správní orgán uložit pokutu až do výše 100 tisíc korun pro fyzickou osobu nebo do 2 milionů korun v případě právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby.

Jak nahlásit chov

- Sčítací list drůbeže a jiných chovaných ptáků ke stažení na webu https://1url.cz/2KSnF, kde jsou veškeré další informace.
- Vyplněný naskenovaný sčítací list zašlete na e-mail: krizovy.stab@c-budejovice.cz.
- Formulář lze vyzvednout také v listinné podobě na Infocentru magistrátu města ve vchodu č. 3 a zde jej vyplněný odevzdat.
- Chovy lze nahlásit také telefonicky v pracovní dny od 8 do 16 hodin na krizové lince 702 168 593.