Zájemci o veřejné debaty k příští podobě českobudějovického náměstí Přemysla Otakara II. se budou muset předem objednat. Důvodem je omezená kapacita prostor pro debaty. Změny na náměstí vycházejí z návrhu, který už schválila rada města a mimo jiné mají za cíl dopravní zklidnění centra a vytvoření zelené odpočinkové zóny na severní straně náměstí. Vizualizace poskytnuté magistrátem můžete vidět ve fotogalerii Deníku.

Českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II. je centrálním prostranstvím historického středu a druhým největším čtvercovým náměstím v České republice. Poslední jeho významná rekonstrukce byla provedena ve 30. letech minulého století. Při ní přišlo o stromy a postupem času se z jeho obvodu stalo parkoviště. Záměry s navracením stromů a omezením dopravy se v průběhu mnoha let stále vracely. Současný projekt přináší asi nejvýraznější změnu za dlouhé desítky let.

Dvě skupiny pro debaty

Pro lepší informovanost obyvatel o tom, co se na náměstí bude dít, jsou připraveny workshopy. Vedle představení projektu budou mít občané možnost vznášet dotazy a podněty k navrhovanému řešení.

Účastníci workshopu jsou rozděleni do dvou zájmových skupin. První tvoří „uživatelé náměstí“, tedy obyvatelé města a veřejnost a druhou „majitelé nemovitostí“ na náměstí a okolí, provozovatelé firem, podnikatelé, zástupci firem se sídlem v centru města. Každá z těchto skupin má pochopitelně své specifické požadavky.

Podjezd pod budějovickým nádražím se vrací k propojení v linii Průmyslová - Dobrovodská, zhruba stejným směrem vede nynější lávka pro pěší a cyklisty (na snímku).
Podjezd pod budějovickým nádražím chce stavět kraj

Stovky aut za hodinu

Část náměstí slouží automobilové dopravě, parkování a mnozí řidiči ji používají podle náměstka primátora Petra Holického jako velkou okružní křižovatku a zkratku. Ve špičce jím projede až 500 aut za hodinu, což je nesmírná dopravní zátěž, zdroj hluku, emisí a dalších negativních jevů. Přitom je historické jádro součástí městské památkové rezervace a patří k nejhodnotnějšímu území Českých Budějovic. Proto je podle vedení města namístě akcentovat nejen ochranu náměstí, ale i způsoby využívání, funkcionalitu a potřeby veřejného prostoru.

Cílem schváleného zklidnění je, aby přestalo být dopravní zkratkou pro auta, byl zajištěn větší komfort pro pěší, kteří mnohdy musejí čekat poměrně dlouho, aby vůbec mohli přejít, s tím samozřejmě souvisí zvýšení jejich bezpečnosti a v obecné rovině v podstatě jde o navrácení historického centra města lidem. V první fázi projektu jsou navrženy pouze nestavební úpravy. Ty spočívají v omezení průjezdu aut přes náměstí ulicí U Černé věže, zjednosměrnění části ulice Biskupská a zamezení parkování na severní straně, kde sídlí například Raiffeisen banka. Výraznou a příjemnou změnu, nejen vizuální, přinesou stromy a květiny v mobilních kontejnerech.

Termíny workshopů:

Na 2. května od 16:00 osobní workshop pro uživatelé náměstí; 3. května od 13:00 osobní workshop pro majitelé nemovitostí; 9. května od 16:00 online workshop pro uživatele náměstí; 9. května od 10:00 online workshop pro majitelé nemovitostí.

Pro účast na workshopu je nutné se zaregistrovat na stránkách www.centrumvklidu.cz. Důvodem je omezená kapacita sálů. Na email zadávaný při registraci budou následně zasílány výsledky participace. Osobní participace proběhnou v hotelu Clarion.