„Zvýšený zájem o připojení na systém centrálního zásobování teplem sledujeme už několik posledních let. Nyní ho nepochybně posílila energetická krize,“ říká Tomáš Kollarczyk, místopředseda představenstva městské teplárny. Připomíná, že její zákazníci během posledních let neprožili období dramatických a překotně se navyšujících nákladů na vytápění. „Naše cena zůstala vždy po celý rok zafixovaná podle předem avizovaného ceníku a jeho meziroční úpravy na přelomu let nedosahovaly ani průměrné roční inflace. Při zohlednění zvyšujícího se trendu vývoje českobudějovické průměrné mzdy nebo také starobního důchodu, platily za teplo nejen domácnosti ze svého příjmu stále nižší a nižší procento ze svých příjmů,“ dodal Kollarczyk.

Zatímco v roce 2013 činily roční náklady na tepelnou energii v jihočeské metropoli 52,3 procenta jedné průměrné českobudějovické měsíční mzdy, v uplynulém roce 2023 to bylo pouhých 38,6 procenta.

Hotel Grand, který byl spojen a propojen se starším hotelem Internacional.
Budějovice před sto lety, díl 2. Hotely byly "navštívenky republiky"

Mezi nová připojení patří hlavně dokončené investiční projekty, zejména bytové domy v ulicích Nádražní, Riegrova, Rudolfovská, Lipenská, Nová či v lokalitě Dubičný potok, kde postupně vyrůstá celá obytná čtvrť. Nově se na systém CZT připojila také dokončená hala D v Technologickém parku Na Světlících nebo společenství vlastníků, kteří tímto způsobem nahradili své plynové kotelny jako v ulici Lipová a Na Zlaté stoce. Podobně z plynu na centrální zásobování teplem přešla také Školní jídelna Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy automobilní a technické na Žižkově třídě a sousední budova Kongregace bratří nejsvětější Svátosti.

Podle Tomáše Kollarczyka tak lze mluvit již o dlouhodobějším trendu, který se potvrzuje i letos. Zájem veřejnosti přitom vytváří i vyšší tlak na rozvoj horkovodní sítě centrálního zásobování teplem. „Všude, kde to je technicky možné a ekonomicky přijatelné, připojujeme nové zákazníky. Zároveň v návaznosti na naši Strategii pro zelené město investujeme do rozvojových projektů tak, aby naše distribuční soustava byla ve správný okamžik k dispozici novým připojením na území města. Typickým příkladem je nový horkovodní rozvod k nové bytové výstavbě u Branišovské ulice v prostoru za univerzitou,“ vysvětluje Kollarczyk.

Felix Slováček připravil turné Krásné je žít ke svým 80. narozeninám.
Felix Slováček hrál v Českých Budějovicích na radnici a zval na nový film

Vedle dlouhodobě stabilní a předvídatelné ceny tepla pro všechny skupiny zákazníků jsou důležité i komplexní služby dodávek tepla včetně non stop dispečinku. Servis pak šetří nejen domácnostem dodatečné náklady, jako jsou platby za revize, servisní prohlídky nebo opravy.

Teplárna je vlastněna městem České Budějovice a zásobuje teplem na 30 tisíc bytů a 418 firem, institucí, škol, zdravotnických zařízení či obchodů.