V Českých Budějovicích připravuje město nový energetický zdroj, který má vyrábět teplo a elektřinu z odpadů. Rada města v pondělí 22. listopadu schválila převod části majetku městské teplárny do její dceřiné společnosti ZEVO Vráto, a.s. Jde o nemovitosti, technologie a nehmotný majetek v areálu současné Výtopny Vráto. Právě na místě současné výtopny má vzniknout budoucí ZEVO.

„Jedná se tak fakticky o naplnění procesu odštěpení a přípravu dosluhujícího areálu pro výstavbu zařízení na energetické využití odpadu. Pro Budějčáky to znamená, že se vybuduje moderní energetický a ekologický zdroj ve vlastnictví města, který posílí jeho energetickou bezpečnost, sníží spalování uhlí a stane se součástí cirkulární ekonomiky kraje. Zvláště v čase energetické krize jde o strategickou investici,“ uvedl primátor Jiří Svoboda.

Vizualizace ZEVO.
Stavba ZEVO umožní budějovické teplárně odejít po 120 letech od uhlí

Město je vlastníkem teplárny a jeho rada vykonává práva jediného akcionáře. Ten má podle loni změněných stanov také plnou kontrolu nad fungováním dceřiné společnosti. To umožňuje, aby od samého počátku byly všechny kroky transparentní a vedené v samostatném účetnictví.

Výstavba nového zdroje napojeného na soustavu zásobování teplem je součástí vloni přijaté Strategie pro zelené město. Ta počítá s ukončením spalování uhlí ještě před oficiálními evropskými termíny, rozšířením palivového mixu o čisté zdroje z biomasy, doplněné horkovodem z Jaderné elektrárny Temelín a právě výstavbou ZEVO. Tím se zvýší podíl obnovitelných zdrojů energie v systému dálkového vytápění a posílí se jeho stabilita při zachování dlouhodobě výhodné ceny. Napojeno je na něj na 1200 odběratelů z řad firem a jiných organizací a téměř 30 tisíc domácností.

Výtopna Vráto v Českých Budějovicích se má v příštích letech proměnit na Zařízení pro energetické zpracování odpadu. Studie ZEVO je na vizualizaci.
Budějovická teplárna založí dceřinou společnost na spalování odpadů

„Stejně jako v energetice končí doba uhelná, tak i v odpadářství musí už konečně dojít k ukončení skládkování materiálově a energeticky využitelných odpadů,“ říká Václav Král, předseda správní rady ZEVO Vráto a zároveň předseda představenstva Teplárny České Budějovice.