Hranice 30 tisíc bytů, připojených v Českých Budějovicích na centrální zásobování teplem, se opět přiblížila. Po napojení nových bytových domů nyní městská teplárna dodává teplo a teplou užitkovou vodu už do 29 053 bytů. Od počátku letošního roku se městská síť rozšířila do dalších 213 bytů.

„Připojení na soustavu zásobování teplem je v posledních letech nejčastějším způsobem zajištění tepla v nových bytových domech. To nám umožňuje postupně realizovat také naše vize v oblasti výroby energií, a to pouze z bezemisních a obnovitelných zdrojů,“ říká Václav Král, předseda představenstva Teplárny České Budějovice.

Podle něho se ukazuje, že mají-li investoři či obyvatelé města v dosahu teplárenskou síť, je pro ně zajímavým a komfortním způsobem vytápění. Zvláště, když požadavky na ekologii se stupňují i u domácích kotelen, pro něž EU zavádí nové uhlíkové daně.

Kuriózní nehoda na křižovatce ulic Klostermannova a Čéčova v Českých Budějovicích.
VIDEO: V křižovatce skončilo auto na střeše

„My ale již máme budoucnost bez skleníkových plynů z fosilních paliv vyřešenou. Vedle těchto strategických výhod můžeme tradičně nabídnout také nepřetržitý dohled našeho dispečinku, zajištění nonstop servisu a podporu zákazníků v podobě výjezdových skupin. Lokality, kam aktuálně naše sítě nevedou, jsme ovšem také schopni napojit. Důležitá je vždy včasná a otevřená komunikace. Pak se technické podmínky distribuce lépe optimalizují,“ dodává Václav Král.

Podle šetření ČSÚ se v České republice za posledních sedm let na soustavy zásobování teplem připojilo 49 procent z celkových 61 tisíc bytů, dokončených v novostavbách bytových domů A tento trend se zvyšuje.

Cena dálkového tepla zahrnuje komplexní služby, silným argumentem jsou i nulové dodatečné náklady na údržbu a revize. Pozitivní je také přínos ke zlepšování ovzduší, kogenerační výroba elektřiny v centrech měst a unikátní potenciál k využití lokálních, obnovitelných zdrojů energie jako je biomasa, komunální odpad či fotovoltaika.

Českobudějovické teplárně mezi lety 2010 - 2020 přibylo 1415 vytápěných bytů. A také další vývoj bude závislý na dynamice nové výstavby na území města.

„Naši distribuční síť modernizujeme, parovody nahrazujeme horkovody tam, kde to je efektivní a zároveň jsme připraveni na rozšiřování do dalších městských čtvrtí. Kromě dodávek tepla pro domácnosti jsou však pro stabilitu a prosperitu celého systému důležité i odběry tepelné energie určené pro instituce a výrobní podniky, protože v bytech se topí zhruba jen tři čtvrtě roku,“ uzavřel Václav Král.