Nová topná sezóna v jihočeské metropoli začíná. Teplárna České Budějovice v pátek 17. září zahájila nahřívání 162 kilometrů distribuční soustavy s více než 330 výměníkovými a domovními předávacími stanicemi. Ta se roztápí zhruba dva dny. Od pondělí začne zimní provoz.

„Kogenerační výrobu provozujeme samozřejmě průběžně. Elektrickou a tepelnou energií zásobujeme celoročně stovky zákazníků. Pro start klasické topné sezóny je však důležitá průměrná venkovní teplota. Klesne-li pod 13 °C ve dvou dnech po sobě a neočekává se, že by se následující den nad tuto hranici vrátila, začíná se podle vyhlášky topit,“ vysvětluje Václav Král, předseda představenstva Teplárny České Budějovice.

Na nejrozsáhlejší systém centrálního zásobování teplem v kraji je už napojeno třicet tisíc domácností a přibývají další. Mezi nimi jsou i budované bytové komplexy Rezidence Oskarka na rohu ulic O. Nedbala a V. Talicha se 110 byty a komplex Dubičný potok. Ten vzniká ve Vrbenské ulici, v brownfieldu areálu bývalých stavebnin a zatím prodává prvních 229 bytů. Jeho ambicí je však stát se základem nové městské čtvrti až s tisícovkou bytů. Českobudějovická teplárna pro oba komplexy buduje horkovodní přípojky. Firma by měla zásobovat teplem i vznikající technologický park u výpadovky na Lišov.

„Potvrzuje se, že naše služby jsou pro investory a zákazníky nejlepším řešením. Cenová a provozní stabilita, komplexní servisní podpora a bezpečné dodávky jsou v poslední době obzvlášť důležité,“ dodává Václav Král.

Celý kontinent totiž zažívá nárůst cen energií, který ještě může pokračovat, kvůli přísnějším klimatickým limitům Evropské komise, jež mají přispět k ochraně životního prostředí.

Díky používaným technologiím, palivům a zkušenému týmu odborníků však teplárny zajišťují bezproblémové centrální dodávky energií s minimalizovaným dopadem na ovzduší a životní prostředí. Tyto vysokoúčinné soustavy mají navíc potenciál k efektivní dekarbonizaci prostřednictvím dostupných a vyzkoušených technologií. V Českých Budějovicích se bude konkrétně jednat o distribuci bezemisního tepla z nedaleké elektrárny Temelín a výhledově tepla vyrobeného z obnovitelných zdrojů jako jsou biomasa a odpady. To vše při společné kogenerační výrobě s elektřinou, jejíž objem se ještě zvýší produkcí z fotovoltaiky.

„Na rozdíl od vlastních, lokálních zdrojů tepla se naši zákazníci nemusí prakticky o nic starat. Plníme všechny legislativní požadavky včetně přísných emisních limitů, a již léta odvádíme evropské povolenky za vypouštění CO2. Jde prostě o ekologický, ekonomicky výhodný způsob vytápění či chlazení,“ poznamenal Tomáš Kollarczyk, místopředseda představenstva městské teplárny. Zákazníkům odpadají starosti s palivem, vlastním zdrojem tepla, související údržbou a povinnými revizemi. Evropský klimatický balíček Fit for 55 navíc zavádí nové povinnosti a zákazy. Za vypouštění skleníkových plynů budou platit všichni, tedy i domácí kotelny.

„Pro naše zákazníky se však ani s novou legislativou nic nezmění," doplnil ale Tomáš Kollarczyk s tím, že firma se s ekologickými požadavky na emise a energetickou bilanci budov vypořádá díky jednomyslně schválené Strategii pro zelené město.