Pět let od svého založení oslaví letos Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE). Navíc poprvé nabídne zájemcům o studium specializaci na Management dopravy a chystá akreditaci nového oboru Strojírenství. Do nadcházejícího akademického roku hodlá přijmout přes tisíc studentů.

„Nejsme tradiční univerzitní školou, která je postavená na širokém teoretickém vzdělávání a menším sepětí s praxí. Naopak na praxi klademe důraz, studenti chodí na stáže do podniků a chceme, aby se už při studiu orientovali na to, co budou dělat,“ připomněl pověřený rektor Marek Vochozka. To by mělo platit i u dvou nových oborů.

Prvním z nich je Management dopravy, který se bude zatím vyučovat jako specializace u oboru Ekonomika podniku. Podle Vochozky je v Jihočeském kraji po odbornících na dopravní logistiku velká poptávka, a proto by absolventi neměli mít problém s uplatněním na trhu práce.

Druhou novinkou bude obor Strojírenství, VŠTE právě připravuje jeho akreditaci. Pokud ji získá bude první vysokou školu na jihu Čech, která se zabývá výchovou strojních inženýrů. „Absolvent bude umět vyvíjet součástky, simulovat na počítači, bude konstruktérem,“ popsal náplň oboru Vochozka. Přiznal ale, že práce na akreditaci nebyla jednoduchá. V jižních Čechách totiž chybí lidé, kteří by mohli výuku strojírenství zajišťovat. VŠTE proto musí získat odborníky z jiných regionů. „Myslím, že se nám to daří. Žádost o akreditaci podáme do konce měsíce,“ doplnil Vochozka.

Českobudějovickou VŠTE navštěvuje v současné době zhruba dva tisíce studentů. Na základě dohadovacího řízení s ministerstvem může škola v nadcházejícím akademickém roce jejich počet navýšit na tři tisíce. Na rozšiřování je podle Vochozky připravená, i když to bude znamenat menší komplikace. „Náš areál bez problémů další tisícovku studentů pojme, chybí nám ale přednáškové prostory. Plánujeme proto stavbu nové posluchárny,“ uvedl. Kromě toho je už nyní jisté, že nynější budovy školy čeká oprava inženýrských sítí, výměna vodovodů i elektrického vedení. V dalších letech by pak mělo následovat zateplení.

Zájemci o studium mohou podávat přihlášky právě teď. Otevře se obor Ekonomika podniku s pěti specializacemi. Dále škola nabízí obory Stavební management a Konstrukce staveb. „Ten je propracován vysloveně do technického směru a má dvě výjimečné specializace – Rekonstrukce staveb vznikla ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a vyškolí na opravu památek, Izolace staveb má jako garanta Zdeňka Kutnara, zřejmě největší osobnost v odvětví,“ doplnila Petra Bednářová, vedoucí Katedry techniky a aplikovaných věd.

VŠTE má zatím asi 300 absolventů, všechny z oboru Ekonomika podniku. „Myslím si, že jejich uplatnění je dobré. Někteří pracují na krajském úřadě, další v bankách nebo jako účetní firem,“ uzavřel Vochozka.