V sobotu startuje v Budějovicích ČEZ Run Tour - seriál hojně obsazených běžeckých závodů. Letos se koná už podvanácté, tentokrát v osmi českých městech. Nabízí řadu tratí pro běžce všech kategorií, ale vyžádá si také rozsáhlou uzavírku centra města.

Běžecký závod Run Tour 2023 odstartuje v sobotu 25. března 2023 a uzavře komunikace na své trase. Konkrétně od 6 do 20 hodin náměstí Přemysla Otakara II., v čase od 6 do 19 hodin ulici Krajinskou v úseku Hradební – náměstí Přemysla Otakara II. a od 8 do 19 hodin části ulic Dr. Stejskala, Zátkovo nábřeží, lávku U Lučního jezu, stezku na obou březích Vltavy, chodník na Dlouhém mostě, Sokolský ostrov. Dále se částečná uzavírka bude týkat ulic Mlýnská, Panská, Česká, Piaristická, Hroznová a Široká.

Ilustrační foto.
Rodiče v Budějovicích vyrazili slavit. Děti zůstaly samy, miminko se udusilo

Po domluvě s organizátorem sportovní akce bude trh na Piaristickém náměstí výjimečně v omezeném čase, a to od 6 do 10.30 hodin.

Na Sádkách do konce března

Úplná uzavírka pozemní komunikace v ulici Na Sádkách čeká řidiče do 31. března 2023. Uzavírka se týká části této ulice, a to v úseku plánovaného napojení na okružní křižovatku Branišovská. Vyznačená objízdná trasa je vedena přes Šindlovy Dvory a Švábův Hrádek. Náhradní zastávka MHD bude umístěna v ulici Na Sádkách poblíž křižovatky s ulicí Trnková.

Výměna šachty zavřela Papírenskou

Nová uzavírka pozemní komunikace začala v Budějovicích v ulici Papírenská. Důvodem je výměna kanalizační šachty. Termín uzavírky je od 20. března do 31. března 2023. Provoz bude realizován kyvadlově po souběžné provizorní panelové komunikaci.

Nové Roudné

V Rožnově už radnice zahájila obnovu ulice Na Děkanských polích, která potrvá do října 2023. Součástí rekonstrukce je výstavba nových nebo obnova stávajících inženýrských sítí. Z těchto důvodů musí být dotčená ulice úplně uzavřena. Pro majitele nemovitostí bude vjezd umožněn takto:

ulice U Kapličky – vjezd motorovými vozidly po provizorní komunikaci přes staveniště ve směru od Plavské, nebo od Otakara Březiny, podle postupu stavebních prací.

Festival zdraví a esoteriky.
VIDEO: Tajemné energie a péče o zdraví ovládly sokolovnu v Týně

ulice Na Hraničkách, Na Děkanských polích a Velešínská – bude částečně umožněn vjezd přes staveniště opět podle konkrétního postupu stavebních prací a také po domluvě se stavbyvedoucím.

V Temelíně od 11. dubna

V obci Temelín bude zahájena předáním staveniště 11. dubna 2023 rekonstrukce křižovatky na vjezdu do obce poblíž místní restaurace. Práce budou rozděleny do dvou etap a hotovo má být do konce července. Pro osobní dopravu povedou objížďky po místních komunikacích. Nové řešení křižovatky má hlavně nabídnout zvýšení bezpečnosti a přehlednější situaci v místě.

Havlíčkova kolonie

Obnova kanalizace a vodovodu uzavře budějovickou ulici Na Nábřeží v úseku ulic Marie Vydrové a Havlíčkova. Přechodná uzavírka začne v druhé polovině března a potrvá do července. Objízdná trasa není stanovena. Zhotovitelem je Akord – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Omezení dopravy přinese i stavba nové transformační stanice u Mánesovy ulice. Rozvodna, jejíž stavba pro společnost EG.D už začala, bude stát na rohu ulic Mánesova a U Elektrárny a dokončena by měla být v příštím roce. Její výstavba včetně tříkilometrového přívodního vedení si vyžádá investice ve výši přes 300 milionů korun. Jedná se o stavebně i technologicky náročnou stavbu a bude prováděna v šesti etapách. Dotkne se ulic Ke Špačkům, Osiková, Františka Halase, Křižíkova, Polní a U Elektrárny. Každá etapa bude vyžadovat dopravní opatření, která omezí průjezdnost v dané lokalitě včetně pohybu osob a cyklistů.

Branišovská nebo Lidická

Trvají uzavírky, kvůli kterým neprojedete z Milady Horákové do Branišovské. Město v lokalitě staví novou kruhovou křižovatku, jak už bylo uvedeno. Aktuálně neprojedete také z Budějovic na Včelnou přímo z Lidické, kde se dokončuje stavba velké kruhové křižovatky pro Jižní tangentu. Objížďka je vedena z Lidické po části Jižní tangenty k silnici I/3 a odtud ke sjezdu na Včelnou a naopak. Kvůli stavbě D3 neprojedete z Budějovic na Dobrou Vodu Dobrovodskou ulicí.