Využití nových bezemisních a lokálně dostupných obnovitelných zdrojů přispěje k rozvoji zdravého životního prostředí. Lídrem v této oblasti je právě komunitní energetická společnost, jejíž služby sdílí domácnosti a firmy na území města. „Naše energie pomáhá k rozvoji města od roku 1909, kdy provoz zahájila první městská elektrárna. V poslední době jsme do ekologizace investovali miliardu korun a v tomto trendu budeme nadále pokračovat. Zajišťujeme nonstop služby, komfort zákazníků, cenovou stabilitu a čisté prostředí pro život a podnikání,“ říká Tomáš Kollarczyk, místopředseda představenstva teplárny.

Na šesti velkoplošných panelech městská firma ukazuje své významné ekologické počiny, mezi něž patří odsíření uhelných kotlů od roku 2015 nebo rekultivace 50 hektarů odkaliště v minulých pěti letech. Představuje také budoucí rozvojové projekty jako technologii na energetické zpracování dřevní štěpky nebo napojení horkovodního napáječe z elektrárny Temelín do rozvodné soustavy teplárny. Jeden z panelů je věnován připravovanému zařízení na energetické využívání odpadů ZEVO Vráto, které bude k výrobě tepla a elektřiny používat komunální odpady, které zatím končí dlouhá léta bez užitku na skládkách.

Petr Dvořák, ředitel pivovaru Budějovický Budvar.
Stát díky Budvaru šetří peníze za propagaci země v cizině, řekl ředitel pivovaru

Právě pozitivní vztah teplárny k ekologii má připomínat 16 mladých stromů umístěných na náměstí. Jde o mladé stromy svitele latnatého. "Tomu by měly klimatické podmínky náměstí vyhovovat,“ vysvětlil primátor Jiří Svoboda. Svitele jsou odborně vysázeny do kvalitních nádob určených pro umístění ve městech. Po letech, s rostoucím věkem stromů, se počítá s jejich přesazením právě do areálu ZEVO Vráto v Okružní ulici.

Podle náměstka primátora Iva Moravce je svitel nenáročný, ale pozoruhodný strom, který do centra města přinese permanentní zdobnost a osvěžení. „Bude to závan přírody, který zde chyběl,“ dodal dlouholetý propagátor zeleně na náměstí. Listy svitele latnatého raší na jaře bronzově růžově, v létě mají svěže zelenou barvu a na podzim zlátnou. V létě, kdy je už většina keřů a stromů odkvetlá, se obalí mohutnými, až 30 cm dlouhými latami žlutých květů. Ty se na podzim promění ve zvláštní měchýřky zelených plodů a na stromě zůstanou dlouho do zimy i po opadnutí posledních listů. Postupně se promění v červené a hnědé lampionky.