Konkrétně bude uzavřen úsek mezi ulicí Evžena Rošického a Antonína Barcala.

Důvodem uzavírky je podle tiskové mluvčí magistrátu Jitky Welzlové pokládka nového povrchu vozovky. „Jedná se o položení takzvaného tichého asfaltu,“ říká Jitka Welzlová.

Akce souvisí s budovanou propojkou sídlišť Máj a Vltava. Ta by měla být podle původního harmonogramu uvedena do provozu v květnu. Jenže hygienici na ní podle náměstka primátora Františka Konečného zakázali noční provoz. Protože v navazující části ulice Milady Horákové jsou už dnes překračovány přípustné limity. Uzavírka na Máji začíná 3. dubna.
Pokládka nového asfaltového povrchu v části českobudějovické ulice Milady Horákové je rozložena do dvou etap. Objízdné trasy jsou vedeny po místních komunikacích, takže dopravní změny zasáhnou velkou část sídliště.

První etapa prací začne podle tiskové mluvčí magistrátu Jitky Welzlové 3. dubna a skončit by měla 15. dubna. Jde o úsek od křižovatky s ulici Evžena Rošického po křižovatku s ulicí Norberta Frýda. Druhá etapa prací má bezprostředně navázat a skončit do 30. dubna. Zasáhne ulici Milady Horákové až ke křižovatce s ulicí Antonína Barcala. Stavební práce ale může ovlivnit počasí.

Pro osobní dopravu bude vjezd na rekonstruovanou silnici zakázán, ale průjezd vozidel městské hromadné dopravy bude umožněn. Pouze při pokládkách svrchních asfaltových vrstev bude linka číslo 21 odkloněna do Větrné ulice.

Pokládka obrusných vrstev je v první etapě naplánována na sobotu 14. a neděli 15. dubna 2018. Ve druhé etapě pak na neděli 29. dubna 2018.

Rekonstrukce vozovky má přinést nižší hluk při provozu, protože radnice chce v ulici Milady Horákové položit takzvaný tichý asfalt. Průjezd vozidel pak zatěžuje méně okolí. Radnice si tím chce otevřít možnosti pro zavedení nočního provozu na budované propojce sídlišť Máj a Vltava. Hygienici totiž při stavebním řízení na propojku sídlišť nepovolili noční provoz od 22. do 6. hodiny. Důvodem je už dnes překročený hlukový limit v ulici Milady Horákové pro noční provoz a neměla by sem tedy být přivedena další doprava. Radnice by ale ráda noční provoz zavedla.

Kritici současných poměrů v ulici Milady Horákové ale nepovažují položení tichého asfaltu za skutečné řešení. Podle Marie Paukejové je to jen kosmetická úprava, protože obyvatelé sídliště jsou v okolí komunikace zatěžováni nejen hlukem, ale třeba i prachem nebo exhalacemi z automobilů. A Marie Paukejová se obává, že radnice ani kraj se stále nevzdali plánu vést přes sídliště v budoucnu dopravu novým okruhem až do Litvínovic a na letiště. Proto se také vedl velký spor o platnost stavebního povolení na budovanou propojku sídlišť Máj a Vltava. Kritici radnice se obrátili i na Evropskou komisi. Ta obecně uznala podle Marie Paukejové argumenty kritiků propojky, ale doplněnou stížností na konkrétní silnici se teprve bude zabývat.