„Původní okna byla v nevyhovujícím stavu. Jejich zastaralá konstrukce a špatná izolace měla přímý vliv na únik tepla. Mechanické části oken už nešlo ani opravit a docházelo tam i k jejich samovolnému otevírání. Tělocvičny jsou během dne využívány pro výuku tělesné výchovy a zájmovou činnost žáků školy. V odpoledních a večerních hodinách jsou k dispozici sportovním oddílům a veřejnosti,“ uvedl minulý týden končící náměstek primátora Petr Holický s tím, že na realizaci 1. etapy přispěl Jihočeský kraj investiční dotací ve výši 590 tisíc korun.

Následná 2. etapa trvala od letošního července do září. „Došlo tam ke kompletní výměně oken i v chodbách, které vedou k tělocvičnám a také v zázemí tělocvičen, to znamená v šatnách, sprchách, kabinetech, nářaďovně i na WC,“ upřesnil Petr Holický. I tuto etapu dotací podpořil Jihočeský kraj, a to částkou 250 tisíc, město zaplatilo 387 tisíc korun.

V sobotu 22. října se i přes nepřízeň počasí na zámku Červená Lhota setkali sběratelé kočárků a panenek reborn. Celkem se sjelo 11 kočárků, z toho deset červené barvy, nechyběly historické skvosty.
Červenou Lhotu obsadily kočárky. Milovníci reborn panenek ladili k zámku

Vítězové si převzali odměnu

Soutěž Rozkvetlé město podporuje už několik let v Českých Budějovicích snahu občanů, kteří svými rozkvetlými okny, balkóny či předzahrádkami zkrášlují veřejný prostor. Konala se i letos. „Rozhodování o výhercích nebývá jednoduché, protože všechny květinové výzdoby jsou pěkné a zasloužily by si ocenění,“ uvedl v pondělí 17. října 2022 končící náměstek primátora Ivo Moravec.

Letos se opět soutěžilo ve dvou kategoriích. V jedné byly hodnoceny květiny zdobící okna a balkóny, druhá se zaměřila na předzahrádky, květinové záhony a další barevné kreativní výtvory. „Zvelebování našeho okolí je permanentní proces, ke kterému samozřejmě přispívá i město. Květiny jsou vidět prakticky na každém rohu a lidé to kvitují, protože pohled na tu krásu těší snad každého. Účastníkům naší tradiční soutěže děkuji a věřím, že jim finanční odměna udělá radost,“ dodal náměstek, v pondělí 17. října v obřadní síni radnice předal ocenění deseti ženám a také jednomu muži.