Městské trávníky v Českých Budějovicích i letos krásně rozkvétají. Přispívají k tomu také aktivity neformální skupiny občanů a odborníků, která ve spolupráci s magistrátem a některými firmami navrhuje trávníky vhodné k méně častému sečení.

„Změna péče o městské trávníky může být jednou z možností, jak v místním měřítku alespoň částečně čelit globálním výzvám, zejména klimatické změně a ztrátě biologické rozmanitosti. Vyšší a kvetoucí trávníky plní ve městě mnoho důležitých funkcí. Brání nadměrnému vysoušení půdy v obdobích letního sucha, v létě zmírňují městské klima, zachycují prach nebo poskytují prostředí pro mnoho živočišných druhů,“ vypočítává Lenka Štěrbová, která se v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR věnuje lučním ekosystémům a tématu ekosystémových služeb.

V Českých Budějovicích vznikla V roce 2018 neformální skupina občanů, která si vytkla za cíl vyhledávat vhodné plochy a jednat s magistrátem o úpravách jejich sečení. První extenzivnější kvetoucí trávníky se v Českých Budějovicích objevily o rok později a jejich počet se každoročně zvyšuje.

V nově zrekonstruované katetrizační laboratoři Nemocnice České Budějovice denně na speciálním přístroji může podstoupit vyšetření v průměru 20 až 25 Jihočechů se srdečními a cévními potížemi.
Přístroj za 21 milionů využijí k určování srdečních poruch v krajské nemocnici

„Jedním z velkých témat se v poslední době stává úbytek hmyzu, např. samotářských včel motýlů i jiných opylovačů. Právě pro jejich podporu mohou být městské trávníky ideální příležitostí. Stačí je méně často sekat a hmyz si je i ve městě rychle najde,“ říká entomolog Jiří Řehounek z Cally, který má biologické průzkumy kvetoucích trávníků na starosti.

Vědci a ochránci přírody provádějí na extenzivně sečených trávnících pravidelné biologické průzkumy, které jsou kromě rostlin zaměřené i na vybrané skupiny hmyzu. Do loňského průzkumu byly zahrnuty všechny lokality kvetoucích trávníků v Českých Budějovicích. Ke každé ploše byla navíc vybrána kontrolní plocha v blízkém okolí, která je sečena běžným způsobem. Průzkum odhalil výskyt 46 druhů blanokřídlého hmyzu (včely, čmeláci, kutilky aj.), 15 druhů denních motýlů a 25 druhů býložravých brouků. Kvetoucí trávníky přitom hostily zhruba dvojnásobek až trojnásobek druhů oproti kontrolním plochám.

Učitelé se loučili.
Učitelé se loučili

„Musíme poděkovat českobudějovickému magistrátu za ochotu a vstřícnost v jednání a podporu naší snahy o ochranu městské přírody. Poděkovat je však třeba i mnohým soukromým majitelům zahrad nebo firemních pozemků, kteří o ně pečují s ohledem na rostliny a živočichy. Jmenovitě můžeme pochválit třeba Výstaviště České Budějovice a. s., které už druhým rokem seče prostory před hlavní branou mozaikově,“ dodává Lenka Štěrbová.

Sečení v nestejné výši se letos uplatnilo například i na březích řeky Vltavy v lokalitě u Voříškova dvora. Město uplatilo už dříve tento postup podle náměstka primátora Iva Moravce třeba v parku Stromovka.

Neformální skupina občanů, která prosazuje změnu péče o městské trávníky, vytvořila také Facebookový profil „Rozkvetlé trávníky v ČB“, kde jsou zveřejňovány aktuality a zajímavosti z českobudějovických trávníků. Dalším informačním zdrojem může být pro zájemce webová stránka Příroda ve městě. Na téma květnatých pásů nebo ochrany hmyzu ve městech vydala jednoduchý leták a malou brožuru i českobudějovická ekologická organizace Calla.