Jejího odstranění se žalobou domáhal německý výrobce automobilů BMW. Městský soud v Praze rozhodl, že označením místa specializovaného prodeje a servisu vozidel nedochází k porušení ochranné známky výrobce. Rozsudek není pravomocný, případem se ještě bude zabývat Vrchní soud v Praze.

Na prodej vozů značky BMW se budějovická společnost specializuje od roku 1994. Za dobu své existence prodala zákazníkům tisíce vozidel této značky. Řádově desetitisíce těchto vozidel prošly jejím specializovaným servisem.

„Jako specializovaný prodejce umíme zákazníkům dodat vozidla, která nejsou v autorizovaných salonech skladem, nebo by na ně čekal zákazník často i desítky měsíců. Je logické, že svou provozovnu chceme viditelně označit značkou, kterou prodáváme a servisujeme,“ uvedl Lubomír Mach, zakladatel koncernu Mach Motors.

Drogový boss Rudolf Chalaš si opět vyslechl rozsudek. Dealer z Vimperka, policisty přezdívaný Satan, usedl na lavici obžalovaných spolu se svým komplicem Dominikem Luderou.
Satan znovu u krajského soudu. Drogový boss si vyslechl nižší trest

Soud dal žalované straně za pravdu. Jak cituje soudkyni Helenu Nebesařovou server seznamzpravy.cz, pokud žalovaný legitimně prodává a opravuje vozidla značky BMW jako nezávislý podnikatelský subjekt, je nezbytné, aby zákaznickou veřejnost o svých službách informoval, přičemž se nemůže vyhnout užití označení BMW, které je chráněno slovní ochrannou známkou žalobce. „Jiný způsob v daném segmentu trhu než informovat o poskytovaných službách v prostoru před příslušnou provozovnou si lze těžko představit,“ uvedla v rozsudku soudkyně Nebesařová pro seznamzpravy.cz.

Mylný dojem u zákazníků nehrozí 

Městský soud v Praze v rozhodnutí zdůraznil, že prodejce nebyl žalován z důvodu nezávislého prodeje a servisu vozidel BMW. Předmětem sporu byla především otázka, zda reklamní pylon před autosalonem, který obsahuje vedle slovní ochranné známky BMW označení „specializovaný prodej & servis“, nemůže navodit u zákazníků mylný dojem, že se jedná o autorizovaný prodej a servis značky BMW.

„Známkoprávní předpisy Evropské unie neopravňují vlastníka ochranné známky, aby zakázal třetí osobě užívat její užití za účelem označení výrobků nebo služeb pocházejících od vlastníka této ochranné známky. Náš klient během bezmála třiceti let svého podnikání jednoznačně prokázal, že značku BMW prodává a servisuje s takovou odbornou a technickou úrovní, aby mohl označení specializovaný servis a prodej řádně používat. Rozhodnutí soudu je důležitým precedentem pro řadu podnikatelů, kteří rozvíjejí služby spotřebitelům v oblasti prodeje a servisu nejrůznějších výrobků globálních značek,“ uvedl advokát David Řezníček, který koncern Mach Motors ve sporu zastupuje.

Jak dále upozornil advokát Řezníček, výsledek sporu dává šanci i ostatním podnikatelům, že mohou bránit své zájmy ve známkoprávních sporech, které nezřídka slouží k zastřenému konkurenčnímu boji.