Jeden z klíčových mostů Českých Budějovic dostane náhradníka. Jihočeský kraj už vyhlásil architektonickou soutěž na nový most Kosmonautů

Jihočeský kraj vyhlásil soutěž o návrh na nový most Kosmonautů přes řeku Malši na Mánesově ulici v Českých Budějovicích. V budoucnu by měl nahradit současnou konstrukci z konce padesátých let. „Most je ve špatném technickém stavu a je nutné ho nahradit novým. Po všech stránkách funkčním a reprezentativním. Velmi proto vítám skutečnost, že jeho výsledná podoba vzejde z architektonické soutěže a jsem přesvědčen, že tak zajistíme stavbu, která bude ozdobou krajského města,“ řekl náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro veřejné zakázky Pavel Klíma.

Oslaben korozí

Původní most Kosmonautů byl postaven už v roce 1959. Je tedy 64 let starý. Částečně byl pak opraven v roce 1994 a doplněn o protihlukové stěny. Jeho stav je ovšem stále nevyhovující. „Most je oslaben korozí, kontaminován je i beton. Má nízkou zatížitelnost a nedostatečný průtočný profil. Proto bylo navrženo most odstranit a nahradit zcela novým,“ dodal Pavel Klíma s tím, že v současnosti je na mostě i omezení nosnosti na 23 tun, což je pro komunikaci vnitřního městského okruhu v Mánesově ulici dlouhodobě nevyhovující.

Cílem architektonicko-konstrukční soutěže je návrh nového městského mostu, který bude kvalitní jak z architektonického, tak konstrukčního a dopravního hlediska. „Zároveň očekáváme takové řešení, které bude adekvátní vzhledem k umístění mostu v širším centru města. Kraj investuje nemalé prostředky na zprůjezdnění Českých Budějovic, brzy otevřeme Jižní tangentu, připravujeme realizaci stavby severní spojky. Je tedy nutné, aby i Mánesova ulice, která je klíčovou českobudějovickou dopravní tepnou, byla v pořádku a sloužila Jihočechům,“ doplnil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Výsledky soutěže by měly být veřejnosti představeny do konce tohoto roku a pak bude následovat projektová příprava. Stavět se může po dokončení dálnice a dalších dopravních staveb tak, aby Mánesovu ulici bylo možné objet.

Dvě fáze

Soutěž se vypisuje jako otevřená a dvoufázová. Účastníci mohou v první fázi předkládat soutěžní návrhy do 11. 7. 2023. Soutěžní porota z nich vybere ty nejlepší, které se následně dopracují ve druhé fázi, včetně podrobných statických výpočtů. Ty bude hodnotit porota složená ze zástupců kraje a nezávislých odborníků. V porotě za Jihočeský kraj zasednou hejtman Martin Kuba, náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová a vedoucí odboru dopravy, regionálního rozvoje a oddělení veřejných zakázek krajského úřadu. Z odborné architektonické a inženýrské obce pak pozvání do poroty přijali architekti Ladislav Kuba, Jan Pačka, Eva Kováříková, Luboš Zemen a odborníci na mostní konstrukce Tomáš Rotter a Michal Drahorád.

Na přípravě podmínek spolupracoval Jihočeský kraj s Českou komorou architektů, která soutěži udělila potvrzení regulérnosti. 

Jihočeský kraj předloni zrealizoval jinou stavbu z architektonické soutěže, a sice dostavbu objektu Jihočeské vědecké knihovny, která se nachází přímo mezi krajským úřadem a plánovaným mostem. Ta byla v užší nominaci na Českou cenu za architekturu 2022. Z architektonické soutěže vzešel také Dlouhý most, který se stal jedním z novodobých symbolů Českých Budějovic. V současnosti je také připravována soutěž na novostavbu objektu Alšovy jihočeské galerie na Senovážném náměstí.