Zástupci městské policie z rakouského Lince, který je partnerským městem jihočeské metropole, se setkají příští týden se svými kolegy z Českých Budějovic. Návštěva je naplánována na úterý 22. října.

Podle primátora Jiřího Svobody se jedná o pracovní návštěvu. "Bude se týkat výměny zkušeností při zajišťování bezpečnosti ve městě, řešení problematiky žebrání i bezdomovců. Je to problém, který trápí snad všechna větší města a je dobré si sdělovat zkušenosti. V sídle městské policie budou na dotazy rakouských kolegů, kteří mají v gesci pořádkovou službu, připraveni odpovídat naši strážníci. Všichni hosté si také prohlédnou prostory a vybavení stanice,“ říká primátor Jiří Svoboda a dodává, že město právě připravuje novelu vyhlášky o veřejném pořádku.

„Dosud stále platí vyhláška č. 5/2017 o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, která zahrnuje také ustanovení o žebrání,“ dodává primátor Jiří Svoboda.