Uzavřený chodník i komunikace v ulici U Vodárny a stavební stroje u Litvínovického mostu. To ohlašuje v jihočeské metropoli všem kolemjdoucím a také kolemjedoucím začátek stavebních prací na podvrtání vodovodu pod řekou Vltavou.

Páteřní litinový vodovodní řad z roku 1964, který je nyní zavěšený na Litvínovickém mostě, dospěl ke konci životnosti. Podle náměstka primátora Petra Holického potrubí o průměru půl metru propojuje levobřežní a pravobřežní vodovodní sítě a tím je velmi důležité pro zásobování Českých Budějovic pitnou vodou.

„V případě ledochodu nebo velké vody hrozí jeho poškození vzhledem k umístění na návodní straně mostu,“ říká Petr Holický a dodává, že by mohlo dojít ke kontaminaci vodovodu povodňovými vodami a musel by se následně vypustit a propláchnout prakticky celý vodovodní systém Českých Budějovic.

„Dostatečné opevnění stávající trasy vodovodu z důvodu statiky mostu nepřichází v úvahu a nezbývá tedy než zvolit trasu jinou. Ta povede takzvanou shybkou pode dnem Vltavy,“ dodává Petr Holický.

Slovo dostanou vrtné soupravy a pod koryto řeky budou uložena dvě paralelně vedená potrubí, která vytvoří dvouramennou shybku. Podle Jana Jaroše, vedoucího výroby dodavatelské společnosti VHS – Vodohospodářské stavby, bude napojení na nynější potrubí provedeno před mostem a za mostem. Ramena budou mít stejnou délku – 81 metrů.

Průměr současného potrubí je 50 centimetrů, nové vedení bude mít dvakrát průměr 30 centimetrů. „Každé je uzavíratelné, dělá se to tak kvůli bezpečnosti,“ vysvětluje Jan Jaroš s tím, že každé vedení může fungovat zcela samostatně i při poškození toho druhého. Dodavatelská firma v minulých letech prováděla podobný podvrt třeba na Otavě nedaleko Písku. „Hlavním smyslem a cílem stavby je odstranění rizika v zabezpečení spolehlivé dodávky pitné vody v dostatečném množství a požadované kvalitě,“ zdůrazňuje Petr Holický.

OPRAVÍ I MOST

Součástí prací je i takzvaný suchovod. Ten vede k bytovému domu na místě bývalé sodovkárny a přes své pojmenování, zajišťuje nyní provizorní zásobování pitnou vodou. Označení suchovod se užívá proto, že vede po „suchém“ povrchu, není třeba uložen v zemi.

Po odstranění současného vodovodu, který má tepelnou izolaci v ochranném plášti z pozinkovaného plechu, bude opravena dotčená konstrukce mostu včetně ochranného nátěru.

Práce za 17 milionů korun začaly tento týden a skončí v prosinci 2020. Do 30. listopadu bude v Českých Budějovicích uzavřen chodník v Litvínovické ulici kolem areálu společnosti VHS – Vodohospodářské stavby a ulice U Vodárny kvůli pracím na přeložce vodovodního potrubí.