„Použil jsem tuto službu jen jednou, když jsem upozorňoval na nefunkční osvětlení na Husově třídě. Je dobře, že město podobnou službu nabízí," řekl pětadvacetiletý Marek Machovec z Českých Budějovic. Tvrdí, že rychlé odstranění podobných problémů je důležité a lidé ve městě tím vlastně suplují práci strážníků, kterým by podobná práce trvala mnohem déle.
Podle mluvčí magistrátu Jitky Welzlové není možné přesně určit počet lidí, kteří tyto služby využívají. „Kolik lidí nám již napsalo, nevíme, protože systém neidentifikuje nahlašujícího, to znamená, kolikrát jedna osoba hlášení podala," vysvětlila s tím, že celkově bylo tímto způsobem přes aplikaci Dejtip do včerejška nahlášeno dvě stě dvacet šest závad.

Prostřednictvím chytrého telefonu s operační pamětí umožňující stažení programu Dej tip mohou občané závadu vyfotografovat a fotku odeslat, pracovníkům příslušného odboru se objeví foto se souřadnicí a závada je identifikovatelná. „Pracovník příslušného odboru magistrátu, podle své kompetence a druhu občanem nahlášené závady, dostane e-mailem upozornění. Pak problém řeší. Dojde se podívat na místo a prověří pravdivost hlášení a skutečný stav," popisuje Welzlová.

Některá hlášení jsou nepřesná nebo nepravdivá. 
V případě, že pracovníci závadu potvrdí, řeší pak problém ve spolupráci s firmami, které mají smluvní vztah s městem pro konkrétní oblast, například veřejné osvětlení. „Pokud řešení není v kompetenci odboru správy veřejných statků předává hlášení e-mailem kompetentnímu orgánu na magistrátě i mimo magistrát," doplnila Welzlová.

Hlášení na webu

Na webové stránky města, kde mohou také lidé závady hlásit, dorazila zhruba tisícovka upozornění. Během včerejšího dopoledne přibylo v rozmezí tří hodin dalších šest. Po několika hodinách se u hlášených závad na veřejném osvětlení objevila zpráva, že  závada byla předána odborné firmě k odstranění.

 V lednu evidovala radnice na webu dvě stě padesát čtyři hlášení, sto padesát šest z nich se podařilo vyřešit. Zbytek je stále evidován, jen čtyři hlášení byla vyhodnocena jako nepravdivá. Některé z nich jsou označeny otazníkem. Jsou to ty, u kterých nemá město povinnost řešení. Ve většině lednových případů šlo o rampouchy nebo sněhové převisy. Za jejich odstranění je zodpovědný majitel nemovitosti. Některé stížnosti se týkaly kvality silnic III. třídy. O ty se však stará Jihočeský kraj.

Světla a koše

Město nejčastěji přijímá stížnosti právě na nefunkční veřejné osvětlení nebo chybějící či zničený odpadkový koš. Jedním z těch, kteří neváhali město na nedostatky upozornit, je František Růžička, který si nejčastěji všímá poškozených a zanedbaných laviček a  odpadkových košů.

 „Je to názorný příklad bdělosti příslušných pracovníků magistrátu i bdělých strážníků," poznamenal Růžička a upozornil, že poškozené koše a lavičky jsou k vidění i na Mariánském náměstí, 
tedy na místě, které se nachází přesně mezi dvěma budovami  policejních sborů. „Stejná je situace i u obchodního centra IGY, kde jsou dokonce kamery," doplnil Růžička.
Odbor správy veřejných statků řeší hlášené závady podle jejich závažnosti. Na všechny se ale postupem času dostane.

„Město řeší všechna hlášení, která se týkají jeho majetku. Akutní problémy řeší 
v nejkratším možném termínu, méně závažné následně např. při plánovaných rekonstrukcích," uzavřela Welzlová.