V rámci zmírnění dopadů radní odsouhlasili odložení splatnosti nájemného za měsíce duben až září, a to až do 31. 12. 2020. Náměstek primátora Tomáš Bouzek uvedl: „Podnikatelé tak nemusejí urgentně řešit platby vůči městu, ale mají časový prostor pro rozvržení svých závazků až do konce roku. Po skončení nouzového stavu a zmapování jeho dopadů budeme ještě jednat o dalších možných úlevách.“

Radní v úterý také schválili úpravu rozpočtu, a to navýšení položky pro krizové řízení o částku 2 miliony korun. Primátor Jiří Svoboda vysvětlil, že jde o prostředky na nákup ochranných pomůcek.

„Jde o prostředky na nákup osobních ochranných prostředků, dezinfekce a dalšího materiálu a služeb, které se pořizují na základě doporučení krizového štábu ORP České Budějovice při řešení nouzového stavu a v souladu s usneseními vlády ČR a opatřeními ministerstva zdravotnictví. Jde o první rozpočtovou změnu, další budou následovat dle potřeby."