Část návrhů je sice spíše formální povahy, některé se ale významně mohou dotknout podoby města.

Například by zastupitelé mohli zvednout ruku pro to, aby nedaleko přírodní rezervace U Špačků vznikly nové stavební pozemky v rámci delší dobu připravené územní rezervy. Nebo aby nové stavební parcely vznikly v Haklových Dvorech, v lokalitě U Hada nebo u Stromovky.

Podle Juraje Thomy, náměstka primátora, se rada města rozhodla z uvedeného balíku úprav podpořit čtyři. Mimo jiné rada doporučí zastupitelům, aby se v Mladém u fotbalového hřiště v budoucnu mohla stavět místo nynější nafukovací již zděná hala.

Skončí šance postavit Rejnoka? Multifunkční centrum by mělo stát ve Čtyřech Dvorech.
V souvislost s územním plánem se mimo jiné aktuálně v Českých Budějovicích řeší, zda má padnout rezervace plochy v bývalém vojenském areálu ve Čtyřech Dvorech pro kulturní centrum nazývané Rejnok (viz vizualizace). Část Mariánského náměstí by zase mohla být do budoucna vyhrazena pro zamýšlený nový objekt divadla.

Opoziční zastupitel Svatomír Mlčoch by ale uvítal, kdyby se takovému počtu úprav územního plánu věnovalo samostatné jednání zastupitelstva. „Jsem zaskočen tím množstvím,“ říká Svatomír Mlčoch a dodává, že i když část bodů je jen formálního rázu a část se možná celá přesune rovnou do započaté přípravy nového územního plánu města, pořád zůstává několik důležitých bodů. Nejraději by proto otázkám úprav územního plánu věnoval zvláštní zasedání zastupitelstva, aby se mohly projednat s potřebnou důkladností. Ve spojení s dalším programem, je to ale v pondělí těžko proveditelné. „I tentokrát to vypadá, že budeme jednat do půlnoci,“ posteskl si nad chystaným programem Svatomír Mlčoch.

Zmíněných několik desítek případných změn je v různém stupni projednávání. Zpravidla o změně územního plánu rozhodují zastupitelé třikrát – schvalují záměr, návrh a pak samotnou změnu. Je ale možné i zkrácené řízení. Právě to je uplatněné tentokrát u řady lokalit a znamená vypuštění některých administrativních kroků. Z obvyklého roku nebo spíše delší doby se tak může ušetřit několik měsíců i více času.

Velikost projednávaného balíku je podle vyjádření magistrátu vedena hlavně snahou, aby se sloučilo co nejvíce možných úprav k jednomu termínu. Podle novely zákona se totiž musí po každé dílčí změně zveřejnit úplné znění územního plánu. Takže sloučení více změn ušetří i finanční náklady navrhovatelů. Více se jich může podělit o peníze na jedno znění, když se nebude muset platit vícekrát. Většina nově navržených úprav ve zkráceném řízení by mohla začít platit počátkem příštího roku.

Město kromě projednávání jednotlivých změn, pokročilo i v přípravách kompletního nového územního plánu. V závěru minulého roku vyzval Juraj Thoma na zasedání zastupitelstva politické strany, aby uplatnily své náměty a v březnu by měla být hotova verze pro vyjádření připomínek veřejnosti.