Na pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v úterý vybírali ze tří kandidátů nového děkana. Kandidátkou na funkci děkanky byla zvolena Helena Koldová (na snímku)Členové akademického senátu fakulty v úterý ve třech kolech hlasování zvolili kandidátkou na funkci děkanky docentku Helenu Koldovou. Informaci potvrdila předsedkyně akademického senátu Vladimíra Petrášková.

Jmenuje-li ji rektor univerzity Tomáš Machula, vystřídá Helena Koldová ve funkci po osmi letech dosavadního děkana Michala Vančuru. Helena Koldová se věnuje matematice a její didaktice, na fakultě nyní působí jako proděkanka pro studium. Jejími protikandidáty byli Iva Stuchlíková, která se zabývá psychologií, a Pavel Tlustý, jenž se věnuje otázkám pravděpodobnosti.

Na Pedagogické fakultě JU působí 153 učitelů a 92 zaměstnanců neučitelských profesí. Fakulta má 15 kateder zajišťujících studium, vědeckou a uměleckou činnost, 13 administrativních a provozních oddělení, a je rozmístěna ve čtyřech budovách v historické i nové části města.