„Před mnoha a mnoha lety zde byla hospoda, pak zde našli své útočiště mládežníci a následně byla nevyužita, nebo zcela sporadicky. Zub času zanechal na tomto objektu své stopy. Proto jsme se rozhodli tuto budovu vrátit zpět do života obce," řekl starosta s tím, že náklady na opravy se budou pohybovat okolo dvou set tisíc korun.
Dívčičtí o záchranu tohoto objektu usiluje řadu let a postupně uskutečňují kroky 
k její modernizaci. Zatím byl objekt zrekonstruován pouze z vnějšku. „Nyní jsme udělali další významný krok. Po rekonstrukci by tato budova měla sloužit široké veřejnosti hlavně jako místo vhodné k setkávání mladých lidí i místních spolků. V našich malých poměrech by se to dalo nazvat v uvozovkách malým kulturně společenským centrem," poznamenal Radek Livečka.

Pomoc spolků

Opravou projde kompletně interiér. Podlahy, stěny 
a stropy. Obec poté bude pokračovat v dalších investicích do interiéru a vybavení domu pro místní spolky. „Věřím, že po dokončení stavebních prací se do fáze dovybavení Kovárny zapojí aktivně přímo 
i dívčické spolky," doufal starosta.

Nově zrekonstruované prostory pro obecní spolky využívají již nějakou dobu v Ledenicích. Podle kulturní referentky Jaroslavy Křížové se v ní scházejí baráčníci, a zasedají zde schůze téměř všech spolků. „Měli jsme tu i moravský večer, chystáme myslivecké hody. Před rekonstrukcí tu bývaly i taneční 
a menší plesy," vypočítala.