Nemocnice a její zřizovatel Jihočeský kraj ji chtějí obnovit a využívat například ke spirituální péči, logopedickým službám pro děti nebo k péči o děti s mozkovou obrnou.

Budova byla postavena v roce 1911 jako součást Všeobecné veřejné okresní nemocnice císaře a krále Františka Josefa I. V letech 1927–1956 v kapli pracovaly řádové sestry. Po jejich odsunu dřívějším komunistickým režimem objekt sloužil jako sklad, dílna, garáž a byl využíván jako technické zázemí zdravotnického zařízení. „Dodnes jsou v budově dochovány keramické obklady a nástěnné malby. Zásluhu na tom má napojené centrální vytápění, díky kterému vlhko neničilo stavbu tak intenzivně,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

Snahy o zrekonstruování kaple trvají od devadesátých let. Peníze ale nemocnice vždy nakonec poskytla přednostně do zdravotní péče. „Nicméně v devadesátých letech byla opravena střecha a zpracován stavební projekt na rekonstrukci objektu do původního stavu v rozpočtu pěti milionů korun. V depozitu nemocnice máme nachystán i secesní nábytek, který by mohl vytvořit stylového ducha vnitřního interiéru objektu,“ řekl Jiří Holan.

Současný management nemocnice se po dohodě s Jihočeským krajem snaží o to, aby byla stavba uznána kulturní památkou. Byla by tak šance na získání dotace na rekonstrukci z jiných prostředků než z těch, které putují do zdravotní péče.

„Jelikož se budova nachází v klidové zóně nemocnice, má vlastní přístup a jde částečně o sakrální prostor, chceme ji využít například pro terapii v rámci oddělení spirituální péče, logopedické služby pro děti nebo pro péči o pacienty s dětskou mozkovou obrnou,“ doplnila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.