„Budvar si je vědom možných dlouhodobých negativních důsledků pro svoji ochranou známku, nicméně to na našem současném postoji nic nemění. Obnovení obchodních vztahů s ruskými partnery není na pořadu dne, dokud nebude ruská agrese zcela ukončena,“ řekl ředitel Budějovického Budvaru Petr Dvořák.

Pivovar podle jeho slov od počátku konfliktu velmi soucítí s Ukrajinou a lidem prchajícím před válkou pomáhá. Ukrajincům pivovar poskytl ubytování zdarma ve svém hotelu Malý pivovar, kde je v současné chvíli ubytováno přibližně 80 lidí a dalších 14 ubytoval v narychlo zrekonstruovaných bytech. Prostřednictvím interních sbírek se Budvaru rovněž podařilo získat veškeré potřebné vybavení, oblečení, obuv, hygienu, hračky, trvanlivé potraviny i vybavení do bytů. Mnoho lidí z Ukrajiny pivovar Budějovický Budvar rovněž zaměstnal.