Budějovický Budvar, národní pivovar, se v rámci programu Lean & Green zavázal ke snížení emisí CO2 o 20 % do 5 let. Za svůj auditovaný akční plán získal jako první v České republice ocenění Lean & Green Award.

Program Lean&Green je součástí Lean&Green Europe, nejvýznamnější evropské organizace pro udržitelnou logistiku, který si klade za cíl komunikovat problematiku snižování CO2 a skleníkových plynů v sektoru logistiky. Zapojení se do programu umožňuje společnostem zvýšit svoji konkurenceschopnost a současně snížit uhlíkovou stopu.

Nový nealkoholický nápoj, který společně připravily Budějovický Budvar a Mattoni.
Společný nápoj z dílny Budvaru a Mattoni dostal jméno BIRGO

V rámci programu Lean&Green se Budějovický Budvar zavázal snížit emise CO2 z logistických aktivit minimálně o 20 %, a to v následujících 5 letech. Tento závazek byl zpracován v rámci auditovaného akčního plánu, včetně navrhovaných opatření a způsobů měření uhlíkové stopy na základě mezinárodních protokolů a standardů. Akční plán pivovaru auditoval nezávislý subjekt Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská – katedra logistiky. Budějovický Budvar se tak stal prvním držitelem ocenění Lean&Green Award v České republice.

„Mám radost, že se nám podařilo připojit do programu, na němž si velmi cením možnosti spolupráce, sdílení dobré praxe a výměny zkušeností. Ocenění si velmi vážíme. Je pro nás obrovskou motivací a zároveň velkým závazkem do dalších pěti let,“ uvedl k vítězství Pavel Pánek, provozní ředitel Budějovického Budvaru.

Snížení uhlíkové stopy Budějovický Budvar realizuje prostřednictvím mnohých aktivit. Využívá alternativních pohonů vozidel, sdílené distribuce, školí své řidiče ohledně úsporné jízdy aj. Součástí plánu je rovněž využití obnovitelných zdrojů energie a zlepšení energetického managementu.

Předání ocenění se uskutečnilo v rámci největší národní logistické konference EASTLOG, kde byl rovněž manažerem dopravy Budějovického Budvaru Vojtěchem Lechnerem odprezentován pilotní projekt Budvar Expresu - tahače na LNG.

V úterý v Budějovickém Budvaru otevřeli slavnostně novou linku na stáčení piva do plechovek.
Budvar spustil novou linku na plechovky. Za hodinu jich naplní až 50 tisíc