„Cílem je nalézt optimální postup transformace Budějovického Budvaru z hlediska ekonomického a právního,“ uvedl pro Deník ministr zemědělství Petr Gandalovič.


Česká republika už vypsala prostřednictvím ministerstva zemědělství a Budějovického Budvaru, n. p., veřejnou zakázku na poskytování poradenských služeb.


Předmětem zakázky jsou finanční, daňové a právní služby. Při přeměně státního podniku na akciovou společnost půjde především o to, nepřerušit právní kontinuitu firmy, podle ministra přichází v úvahu například zvláštní zákon.


Svůj nesouhlas s vládou a odmítavý postoj k převodu Budvaru na akciovou společnost ale neskrývají již delší dobu někteří opoziční poslanci.
„Sice je nám stále vysvětlováno, že převodem státního podniku na akciovou společnost se nic nemění, ale domnívám se, že v případě tohoto podniku je to špatně,“ vyjádřila se včera poslankyně za ČSSD Vlasta Bohdalová.


Poslankyně připomněla, že dlouhou dobu sleduje letité spory o ochrannou známku pivovaru. Obává se, že změny právního charakteru podniku by mohly známkoprávní budoucnost Budějovického Budvaru znejistět. Bohdalová nesouhlasí ani s případnou možnou privatizací podniku. „Nevidím důvod pro změnu. Od roku devadesát osm, pokud Budvar investuje, pak investuje z vlastních zdrojů. Od státu nepotřebuje nic, pouze odevzdává peníze do státní pokladny,“ uvedla poslankyně s ohledem na dobré hospodářské výsledky podniku v posledních letech.


Obhájci změny poukazují mimo jiné zase na to, že jako akciová společnost by měl pivovar další možnosti rozvoje. Objevily se i úvahy, že jedině silný partner je pro firmu zárukou úspěšného budoucího posílení pozice v oboru.


O pozici vládního poradce se může podle ministerstva ucházet každý subjekt, který splňuje kvalifikační předpoklady.


U navrženého postupu transformace se bude hodnotit ekonomická výhodnost, odborná úroveň a jeho komplexnost s ohledem na české i mezinárodní právo. Roli bude hrát i výše nabídkové ceny za poskytnuté služby a přístup k realizaci zakázky včetně organizačního a smluvního zajištění. „Hledáme solidního partnera,“ zdůraznil Gandalovič.


Obálky s nabídkami se mají otevírat na 13. prosince 2007 a celková suma za poradenské služby nabídnuté ministerstvu zemědělství nemá přesáhnout 12,5 milionu korun.