"Bylo mi ctí pracovat pod výborným ředitelským vedením Jana Duška několik let v táborském Divadle Ivana Olbrachta, později přejmenovaném na Divadlo Oskara Nedbala. Nastoupil z učitelského místa v Opařanech na programové oddělení táborského divadla jako vedoucí asi v roce 1971, kde v následujícím, pro kulturu nelehkém období, svojí autoritou zaštítil a vytvořil pracovní prostředí především pro vynikající dramaturgyni paní Dagmar Chobotovou a další odborné zaměstnance divadla. Po krátkém čase, díky své autoritě a vynikajícím odborným i organizačním schopnostem, postoupil na místo ředitele divadla. Měl jsem to štěstí pracovat v této instituci s ředitelem Janem Duškem jako odborný pracovník pro hudební obory až do roku 1976, kdy byl pan Dušek jmenován ředitelem Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, které tak získalo na dlouhých šestnáct let spolehlivé a koncepční odborné vedení. Po odchodu pana ředitele Duška z funkce na počátku devadesátých let a po jeho opětovném návratu v roce 1996 jsem měl tu čest a radost spolupracovat s panem ředitelem tentokrát z postu ředitele táborského Divadla Oskara Nedbala. Spolupráce, tentokrát partnerská, byla pro mě nejen ctí a školou, ale i radostí z přátelství, které přispělo k vytváření podmínek pro bohaté uplatnění umělců z Jihočeského divadla v divadle táborském.

Pan emeritní ředitel táborského a Jihočeského divadla Jan Dušek se zapsal do kultury dlouhými lety poctivé práce. Jeho nečekaný odchod mi otevřel množství vzpomínek, které budou vždy jen ty nejlepší na jednoho z nejlepších ředitelů jihočeské kultury."

Karel Daňhel, emeritní ředitel Divadla Oskara Nedbala v Táboře