Tato zdevastovaná památka, která se nachází v ochranném pásmu Jaderné elektrárny Temelín, bude kompletně zrekonstruována a vyroste v ní informační centrum a muzeum.

Hospodářský komplex dvora a bývalé tvrze je registrovanou kulturní památkou. Tvoří ho věž, barokní konírna a přístavek. Areál je ale nyní ve zdevastovaném stavu a hrozí totální zánik. Dvě budovy už se dnešních dnů nedožily. Dnes je v nejhorším stavu barokní konírna, která má propadlou střešní konstrukci, silně poškozené stropní trámy a v neposlední řadě i krov.

Současný majitel Jihočeský zemědělský lihovar se ale rozhodl celý areál zachránit před spadnutím. Celková rekonstrukce bude stát více než 25 milionů korun. Projekt, který byl podpořen z evropských fondů, se rozjede už v březnu a bude dokončen ještě letos.

I výstavy

„Areál bude sloužit jako muzeum a informační centrum. Muzeum bude zahrnovat expozice o historii tvrze a regionu. Budou se tam také konat příležitostné krátkodobé výstavy,“ uvedla Michaela Valtrová ze společnosti G-PROJECT, která na projekt dotaci získala.

Architektonické řešení bude co nejvíce kopírovat původní vzhled areálu. „Při tvorbě projektu autoři vycházeli z fotodokumentace původních objektů. Bude kladen důraz na autentičnost a kvalitní řemeslné provedení,“ dodala Michaela Valtrová.

Historie

Na místě areálu statku s tvrzí Býšov je v roce 1395 doložena vesnice s tvrzí pánů Arnošta a Kuníka Býšovců z Býšova. Později byl areál prodán držitelům panství Hluboká. Statek přestal být v 17. století šlechtickým sídlem a byl přeměněn na sýpku. Součástí hlubockého panství zůstala tvrz až do roku 1930, kdy byla Schwarzenbergům vyvlastněna a prodána tehdejšímu nájemci Vladimíru Sailerovi.