Změnu územního plánu na Pražském předměstí začalo projednávat českobudějovické zastupitelstvo v pondělí 27. května 2024. Paradoxně přitom k žádné změně dojít nemá, potvrdil by se jen současný stav.

Už delší dobu je v územním plánu Českých Budějovic počítáno s tím, že by Dobrovodská stoka na Pražském předměstí mohla být přeložena do nového koryta. To se mělo vybudovat mezi zahrádkami Husovy kolonie až ke Strakonické ulici. Přeložení koryta by znamenalo, že stoka zůstane za mohutným náspem Nádražní ulice a nebude vyplavovat garáže podél toku.

Dobrovodská stoka a následky lokální povodně na křižovatce Nádražní ulice a Pražské třídy v Českých Budějovicích.Dobrovodská stoka a následky lokální povodně na křižovatce Nádražní ulice a Pražské třídy v Českých Budějovicích.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Blokuje investory

Podle náměstka primátorky Lubomíra Bureše je sice případná úprava toku je zanesena v územním plánu asi čtvrt století, ale k opravdové přípravě změny za tu dobu nedošlo. Jenže to, co je v územním plánu, zásadně ovlivňuje případné plány investorů. Aktuálně se v podstatě nedá stavět v Husově kolonii v území, které je vyhrazené pro budoucí případné koryto potoka. „Majitelé zahrádek i případný investor tam nemohou nic dělat,“ řekl Lubomír Bureš na jednání zastupitelstva. Doplnil, že návrh, o kterém mají zastupitelé rozhodnout, říká, že potok by měl zůstat, kde je.

„Máme vyjádření od Povodí Vltavy, které souhlasí,“ dodal Lubomír Bureš. Vysvětlil, že by pak Povodí Vltavy mohlo realizovat protipovodňová opatření, která za současného stavu komplikuje skutečnost, že se neví, jaká budoucnost Dobrovodskou stoku čeká.

Obchody v přízemí, byty až do 12 podlaží

V Husově kolonii by se otevřely dveře pro výstavbu nového bytového komplexu. Byty chce stavět společnost Luxury Home – BETA z Mariánských Lázní. V podkladové studii je uveden záměr realizovat nájemní bytový dům, který by měl sloužit jako ubytování pro středoškoláky nebo vysokoškoláky a taktéž by v něm měly být obsaženy startovací byty. Mělo by dojít k vytvoření aktivního parteru, kde budou obchody, stravovací zařízení a další služby. Cílem je vytvořit bytový komplex o půdorysné velikosti 3000 m2 s výškovým uspořádáním 8 až 12 nadzemních podlaží.

V Českých Budějovicích po intenzivním dešti občas výrazně stoupne hladina Dobrovodské stoky (na snímku v obchodní zóně u Strakonické ulice).V Českých Budějovicích po intenzivním dešti občas výrazně stoupne hladina Dobrovodské stoky (na snímku v obchodní zóně u Strakonické ulice).Zdroj: Deník/Edwin Otta

V současnosti má celé řešené území v Husově kolonii, které zahrnuje i další plochy, než jen projekt zmíněného investora, různý charakter od zastavitelného po nezastavitelné území zeleně. Nová varianta územního plánu by přinesla navíc i možnost, že Povodí Vltavy bude realizovat větší protipovodňová opatření. V minulosti už se třeba uvažovalo o další výstavbě podél Dobrovodské stoky v území mezi Jírovcovou ulicí a Pražskou třídou.

Suchovrbenské náměstí v Českých Budějovicích.
Budějovice jednaly o směně pozemků pro točnu MHD. Na lince jezdí tisíce lidí

Zastupitelé první krok pro změnu územního plánu, který by potvrdil současné koryto Dobrovodské stoky, ve zrychleném řízení schválili téměř všichni. Zdrželi se jen dva opoziční zastupitelé Alice Stierandová a Vladan Císler.