Pogram se bude týkat jaderné energetiky. Firma ČEZ ohlásila stavbu prvního malého modulárního reaktoru v Temelíně v roce 2032. Část lidí v nich vidí budoucnost energetiky, vláda zvažuje jejich podporu. Podle některých plánů by měl u českobudějovického letiště vzniknout technologický park zapojený do jejich výroby. Jak je tato technologie daleko? Jde o bezpečnější a levnější řešení než velké reaktory? Zbaví nás jaderného odpadu? To jsou otázky, které budou tématem besedy, která se koná v úterý 19. září 2023 od 17.30 hodin v klubu Horká Vana, Česká 222/7, České Budějovice.

Sdružení Calla pořádá mimo jiné přírodovědné vycházky v Českých Budějovicích a okolí nebo pracuje na rekultivacích několika jihočeských pískoven. Například Pískovny Ledenice. Biologický průzkum pískovny odhalil v minulých letech výskyt mnoha chráněných a ohrožených druhů. Mimo jiné zde žijí i všechny tři jihočeské druhy čolků, tedy čolek velký, obecný a horský, kuňky a další obojživelníci. Z plazů se vyskytuje ještěrka obecná, ještěrka živorodá, užovka obojková a zmije obecná. Z mnoha hmyzích skupin jmenujme především svižníky, majky, samotářské včely a vosy, vážky, vodní brouky a ploštice aj. I mezi nimi najdeme řadu ohrožených druhů.

„Opuštěné pískovny nahrazují v naší krajině mizející stanoviště, např. říční náplavy nebo písečné přesypy,“ říká Jiří Řehounek z Cally, který projekt koordinuje. Projekty ochrany přírody v Pískovně Ledenice realizuje Calla dlouhodobě ve spolupráci s Městysem Ledenice a Pedagogickou fakultou JU a zapojila do něj i ZŠ Ledenice.

Další informace a tipy na výlety nejen do zajímavých jihočeských pískoven najdou zájemci o turistiku, cykloturistiku, geocaching, geologii, fotografování či pozorování přírody na webu „Objevte svou pískovnu“ . Mimo jiné se zde dozvědí, že Pískovna Ledenice je také zajímavou geologickou lokalitou.