Čarodejnice se slétnou v 18 hodin ve Schwarzenberském špitále a pak půjdou průvodem na náměstí Míru, kde zvolí ze svých řad tu nejkrásnější ježibabu a bludičku. Na návštěvníky této akce čekají soutěže, taneční rej u ohně a májová zábava. Ve spolupráci se Sdružením dobrovolných hasičů zde budou místní obyvatelé také zdobit a vztyčovat Májku.