Celková rekonstrukce začne v pondělí prvního června a zahrnovat bude pokládku nového povrchu, opravy kanalizace a vodovodů a jejich přípojek či stavbu nových chodníků a nového veřejného osvětlení. Kompletní rekonstrukce Knežskodvorské bude zahrnovat i opravu železničního přejezdu místní vlečky. Práce zde mají skončit koncem dubna v roce 2010.

„Na tento rozsáhlý projekt s názvem České Budějovice – rekonstrukce infrastruktury – Kněžskodvorská ulice, byla uzavřena 30. ledna letošního roku s Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Jihozápad,“ říká k opravě Kněžskodvorské ulice náměstek primátora František Jelen. „Po úspěšném ukončení a předání stavby bude právě z tohoto operačního programu poskytnuta dotace ve výši 13 855 027 korun. Celkové náklady projektu podle rozpočtu činí 41 168 827 korun včetně daně z přidané hodnoty,“ dodává Jelen.