Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vybuduje kromě úseků Úsilné – Hodějovice s kilometrovým tunelem a částí D3 Hodějovice – Dolní Třebonín také Severní spojku na silnici I/20 směrem na Písek do srpna 2022.

INVESTICE KRAJE
V roce 2020 bude napojena zanádražní komunikacev okružní křižovatce v Novohradské ulici nad Pennyv Nových Hodějovicích 395metrovým přivaděčem na mimoúrovňovou křižovatku Pohůrka. „Na projektu za 50,5 milionu spolupracujeme s městem s předpokládanou realizací v roce 2020,“ uvedl náměstek hejtmanky Josef Knot.

Jižní tangentu, tedy novou silnici II/143, která propojí silnici I/3 a budoucí dálnici v mimoúrovňové křižovatce Roudné, financuje Jihočeský kraj 770 mil. Kč. V rámci jejího vzniku budou postaveny také dva železniční mosty přes kruhový objezd a jeden přes tuto novou komunikaci. Do konce příštího roku je nutné majetkově vyřešit 150 pozemků. Výběrové řízení na stavební firmu, jež spojnici výpadovky na Český Krumlov a budoucí dálnice D3 dokončí do srpna 2022, se uskuteční ve druhé polovině příštího roku.

OBCHVAT SRUBCE
Podle vedoucího odboru veřejných zakázek a investic krajského úřadu Miloše Juhy v případě další stavby – propojení obchvatu Srubce na D3 v místě mimoúrovňové křižovatky Pohůrka – požádal Jihočeský kraj v lednu obec Srubec o změnu územního plánu obce v souvislosti s upřesněním a rozšířením některých částí koridoru vymezeného pro přeložku silnice II/157. „Vzhledem k tomu, že část občanů Srubce stále nesouhlasí s realizací obchvatu v dané trase, předpokládá se z jejich strany odvolání do všech souvisejících správních řízení,“ míní Miloš Juha. Hotovo ale musí být také v srpnu 2020.

K plánovanému tunelu pod nádražím se nyní zpracovává projektová dokumentace pro územní rozhodnutí.