Málokdo si dokáže představit, jak velké množství padělků ročně zabaví jihočeští celníci. Jsou to například desítky pytlů plných oblečení. Většina se bohužel musí zlikvidovat, ale všechno na skládce nekončí, část věcí se podaří zachránit a putují k těm lidem, kteří je potřebují. V rozhovoru to potvrzuje Vladimír Pešek, tiskový mluvčí Celního ředitelství České Budějovice

Jihočeští celníci ročně zabaví desetitisíce kusů padělaného zboží. Které druhy lze dále použít, mám tím na mysli například pro charitativní účely? Je to jen textil, nebo třeba i obuv a kožená galanterie? U parfémů či CD a DVD o tom asi nelze ani uvažovat?
Předávají se většinou textilní výrobky (polokošile, trika, svetry, tepláky, mikiny, košile). V menší míře ostatní zboží jako batohy, kabelky, ledvinky a cestovní tašky. U obuvi je problém s nekvalitním materiálem a většinou u nich nelze odstranit markanty ochranné známky.
V případě CD a DVD nosičů a parfémů předpokládáte správně. Padělky nesmí být zjevně zdravotně závadné, takže parfémy nepřipadají v úvahu a o CD a DVD nosičích se snad ani nemusíme bavit.

Jak složitý je postup, při kterém se ze stánku takové zboží dostane řekněme až do dětského domova? Jaké úkony jsou nutné, a jak dlouho to trvá?
Po ukončení správního řízení (nabytí pravomocnosti rozhodnutí), ve kterém se rozhodne o zabrání (propadnutí) zboží, se zašle rozhodnutí na Celní ředitelství Hradec Králové (CŘ HK), které je příslušné k posouzení, zda může být zboží předáno na humanitární účely. CŘ HK oslovuje a komunikuje s organizacemi (žadateli), zhotovuje rozhodnutí o vhodnosti předání padělků a zahajuje správní řízení, ve kterém rozhodne o stanovení podmínek pro bezúplatný převod padělků na přejímající organizaci. Na konci tohoto řetězce je uzavření smlouvy o bezúplatném převodu padělků a instrukce, jak postupovat při odběru tohoto zboží z jednotlivých skladů celní správy.

Při samotném předání zboží se přejímající organizaci vydává sdělení, ve kterém se stanovuje, jakým způsobem má upravit zboží, aby je bylo možné používat (např. odstranění markantů ochranné známky). Dále je stanoven dohlížející celní úřad, který kontroluje, zda organizace plní povinnosti, ke kterým se zavázala. V délce trvání výše uvedeného postupu se bavíme v řádech několika týdnů až měsíců.

Lze vyčíslit, kolik takového zboží bylo v letošním roce pro charitativní účely využito?
V letošním roce bylo předáno celkem 1324 kusů převážně textilních výrobků.

Co rozhodne o tom, že například oblečení bude možné dál používat? Je to nějaká maličkost? Některá loga je jistě možné odpárat tak, aby se zboží nepoškodilo, nebo jen minimálně. Kdo má tohle na starosti a dělá se to vůbec?
Použít lze pouze zboží, u něhož se dají bez poškození odstranit markanty ochranné známky. Důležitou podmínkou je souhlas majitele ochranné známky k použití na humanitární účely a v neposlední řadě nesmí být padělky zjevně zdravotně závadné. Dále se přebírající organizace zavazuje k tomu, že přijme opatření k zabránění zneužití padělků a jejich opětovnému uvedení do obchodního styku; musí zajistit označení všech upravených padělků nápisem „humanita“ neodstranitelnou barvou takovým způsobem, aby nápis nebyl přímo patrný a tím nebyla snižována důstojnost osob, které tyto padělky používají.

Také musí evidovat a archivovat doklady o příjmu padělků a způsobu, jak s nimi bylo naloženo, a to po dobu 3 let od okamžiku bezúplatného převodu.

Když už je nějaké vhodné zboží k dispozici pro další využití. Jak to dále Celní ředitelství řeší? Jak velká je poptávka?
Toto je výhradně v kompetenci CŘ HK, které přijímá žádosti o bezúplatný převod padělků vhodných k využití pro humanitární účely. Jenom bych ještě chtěl upřesnit, kdo si může žádat o bezúplatný převod padělků. Za prvé jsou to organizační složky a příspěvkové organizace státu nebo územních samosprávných celků, které byly zřízeny za účelem poskytování sociální péče nebo působící v oblasti zdravotnictví nebo školství.

Za druhé jsou to jiné právnické osoby, které splňují tyto podmínky: nebyly zřízeny za účelem podnikání; předmětem jejich činnosti je pouze činnost výše uvedená; poskytují humanitární pomoc nejméně 2 roky a doloží potvrzením příslušného orgánu ne starším než 3 měsíce, že nemají nedoplatky na daních, splatné nedoplatky na pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Co s tím, co není možné dále využít? Všechno je zničeno? Není to škoda? Kdo má na starosti likvidaci padělaných výrobků?
Vše ostatní se průběžně likviduje. Mohu uvést aktuální případ, kdy v pondělí 31. října 2011 Celní ředitelství České Budějovice zajistilo likvidaci zabaveného zboží o hmotnosti asi 16,36 tun. Jednalo se o výrobky neoprávněně označované ochrannou známkou a výrobky porušující autorská práva.

Zlikvidovány byly cigarety, CD a DVD nosiče, dále textilní výrobky (mikiny, svetry, tepláky, čepice, bundy, tílka a trika) a kožená galanterie. Padělané oděvy nesly ochranné známky slavných světových značek. Zničení padělků proběhlo pod dozorem likvidační komise ve skladu Celní správy v Rudolfově. Byl použit speciální drtič na zpracování odpadů a následně byl odpad odvezen na skládku do Lišova na Českobudějovicku.

Předpokládám, že by se s tím nikdo nechlubil a určitě je to zakázané, ale přesto se musím zeptat. Stalo se někdy, že nějaký celník překročil své pravomoci a některým druhem zboží se obohatil? Pokud ano, jakým a v jaké hodnotě?
Nestalo.

Pro zájemce jsou veškeré informace k problematice duševního vlastnictví uvedeny na internetových stránkách Celní správy ČR www.celnisprava.cz.