Z rukou českobudějovické primátorky Dagmar Škodové Parmové obdržel v pondělí 18. září 2023 spisovatel, překladatel, básník a dlouholetý knihovník Jihočeské vědecké knihovny Jan Mareš Cenu statutárního města České Budějovice za rok 2022. Převzal ji v obřadní síni historické budovy radnice.

Veřejnosti je znám z letitého působení v regionálním oddělení Jihočeské vědecké knihovny, kde částečně pracuje i dnes, ač už je v důchodu. Magistr Jan Mareš byl spoluzakladatelem nakladatelství Růže, odkud byl ale v roce 1970 propuštěn. Poté pracoval v antikvariátu nebo knižním skladu.

Cena statutárního města České Budějovice je udělována jednotlivci nebo kolektivu za výrazný či mimořádný počin nebo dílo.

Od roku 1988 pracuje jako bibliograf v regionálním oddělení Jihočeské vědecké knihovny. Zaevidoval například nespočet textů z různých zdrojů, které jsou díky tomu k dispozici všem, kteří hledají informace o regionu. Mimo jiné spoluzaložil portál Kohoutí kříž, rozsáhlý zdroj informací o německy psané šumavské literatuře. Svou prací tak Jan Mareš přispívá i k česko-německému porozumění. Šek v hodnotě 50 tisíc korun, který je součástí Ceny statutárního města České Budějovice, věnoval Nadaci pro podporu vzdělávání a vědy.

Při předávání ceny Jan Mareš zavzpomínal na vznik nakladatelství Růže, které sídlilo na náměstí Přemysla Otakara II. „Název nakladatelství vznikl mou zásluhou,“ uvedl Jan Mareš s tím, že jeho maminka se jmenovala Růžena, takže ve zkrácené formě mu Růža stále znělo v uších. A inspirovalo ho to i k označení nakladatelství. Zároveň jihočeské nakladatelství svým logem připomnělo významný rod Rožmberků, v jejichž erbu růže byla.

Jana Mareše při slavnostním předání ceny, jehož se účastnila také část zastupitelů, doprovázela dcera Adéla Novotná. Vedle diplomu obdržel Jan Mareš i reprodukci historického obrazu města a podepsal se do kroniky Českých Budějovic. 

Jez na Křemelce. Ilustrační foto.
Po Otavě plulo tělo muže. Proud ho unášel k nebezpečnému jezu na Křemelce