Už jen do 31. května je možné podávat v Českých Budějovicích návrhy pro novinku - participativní rozpočet. A stejný termín je také konečný pro nominace na Cenu města České Budějovice za rok 2019.

Už jenom pár dní zbývá v Českých Budějovicích pro přihlášení nápadů do prvního ročníku participativního rozpočtu. Návrhy se přijímají prostřednictvím online formuláře na webových stránkách www.probudejce.cz do 31. května 2020 a ve hře je pět milionů korun. „Zatím bylo podáno a formálně schváleno 17 projektů. Nápady mohou mít široké spektrum, například od podoby lavičky, městského mobiliáře, hřiště až k přechodům, či cokoliv jiného, co bude podle názoru navrhovatele k obecnímu prospěchu,“ říká první náměstek primátora Juraj Thoma a zároveň vyzývá veřejnost, aby této možnosti v hojné míře využila. Město se totiž rozhodlo vyčlenit v rozpočtu částku pěti milionů, která bude rozdělena na projekty navržené občany. Mezi přihlášenými projekty by měla vybírat veřejnost hlasováním.

Podobně se krátí termín na podání nominací na Cenu města za rok 2019.

Cenu města za významný a mimořádný počin udělují zastupitelé na návrh městských radních. Návrhy kandidátů mohou občané posílat odboru kanceláře primátora do 31. května 2020. „Jedinou podmínkou je, že mimořádné dílo, výkon či počin, se stal v předchozím roce, tj. v roce 2019. Vím, že mezi námi žijí výjimečné osobnosti, které si takové ocenění zaslouží a věřím, že se sejde více nominací,“ říká primátor Jiří Svoboda.

Cena města se předává laureátovi při slavnostním setkání a představuje ji pamětní list, zápis do pamětní knihy a finanční odměna. Získat jí může jednotlivec i kolektiv. Návrhy musejí obsahovat jméno a adresu kandidáta, zdůvodnění, jméno a adresu navrhovatele.