Meziročně se tak cena proti letošnímu roku, kdy činí 16,44 Kč za kubík, zvýší o 34 haléřů za tisíc litrů.

Cena vody předané, kterou Jihočeský vodárenský svaz vyrábí a prodává především městům a obcím, vzroste v roce 2020 o 2,06 procenta a v průměru dosáhne 16,78 Kč za kubický metr. Meziročně se tak cena proti letošnímu roku, kdy činí 16,44 Kč za kubík, zvýší o 34 haléřů za tisíc litrů.

Antonín Princ, předseda představenstva JVS, jehož členy je 265 jihočeských obcí a měst vysvětluje situaci: „Naším základním cílem je dlouhodobá stabilita odvětví v regionu a vytváření podmínek pro to, aby obce a města měly ve svých cenových kalkulacích prostor vytvářet si dostatek zdrojů na údržbu a obnovu svého vodohospodářského majetku. Proto naše zvýšení nedosahuje ani oznámené inflace v zemi. Na druhé straně také rozsáhlá vodárenská soustava, kterou spravujeme a provozujeme, potřebuje finanční zdroje nejen na zjištění běžného provozu, ale i na obnovu a investice. Právě příjem z vyrobené a distribuované vody je naším jediným příjmem.“

Nejvyšší nákladovou položku tvoří nákup povrchové vody, elektřiny, chemikálií, mzdy a odvody zaměstnanců a odpisy. A také zákonná povinnost vytvářet prostředky na obnovu vodohospodářského majetku, především přes 550 kilometrů dlouhé vodárenské soustavy, ve výši zhruba 113 milionů korun ročně.

Očekává se, že JVS letos vyrobí a prodá 16,1 milionu kubických metrů vody. V příštím roce by to mělo být 16,24 milionu kubíků. Největší podíl na spotřebě mají České Budějovice s 28,55 procenty a aglomerace Táborska s 10,23 procenty. Významnými odběrateli vody ze soustavy se stávají také průmyslové areály. Jejich podíl loni stoupl na 8,38 procenta, tedy 1,368 milionu kubíků vody. Svaz registruje rostoucí zájem o napojení na soustavu jak obcí, tak průmyslu.