Loni obdržel cenu města fotograf Otto Sepp za celoživotní práci, při níž výjimečným způsobem zdokumentoval proměny města ve 20. století.
„O nositeli ceny rozhodne zastupitelstvo na svém červnovém jednání na základě nominací od občanů. Nominován na Cenu města České Budějovice může být jednotlivec i kolektiv,“ uvedl primátor Juraj Thoma.

Uznání může obdržet občan města za výjimečný počin nebo umělecké dílo vytvořené v předcházejícím roce nebo za celoživotní práci, která přispívá rozvoji města nebo je jináým způsobem mimořádně významná. Oceněný se slavnostně zapíše do městské kroniky, získá pamětní list, symbol ceny se znakem města a finanční dar v hodnotě 100 000 korun.

Cenu města není možné udělit in memoriam. Několikrát byla změna statusu ceny v tomto smyslu zmíněna, ale dosud stále zůstává cena při původních pravidlech udělování.

Návrhy je možné posílat na magistrát města do 30. května nebo je osobně zanést na podatelnu radnice. Návrh musí obsahovat jméno a adresu navrhovaného včetně zdůvodnení nominace a také jméno, adresu a podpis navrhovatele.

Nositelé ceny dosud pochází většinou z oblasti kulturního života. V roce 2004 byla například udělena houslistovi Pavlu Šporclovi, v roce 2003 akademickému malíři Jiřímu Tichému a v roce 2001 Karlu Pletzerovi za knihu o českobudějovických fotografických ateliérech.

Prvním oceněným se stal podnikatel a keramik Petr Uhlíř v roce 1998.