Ekologové by nejraději stavbě některých nových administrativních nebo obchodních center rovnou zabránili. „Mnohé ze staveb mají vzniknout na úkor zelených ploch. Jsou však nová komerční centra třeba,“ ptá se Pavla Matějková z ekologického sdružení Calla. A dodává, že z některých kancelářských a obchodních obrů mohou být za čas jen železobetonové mrtvoly, pokud opadne spotřebitelský zájem a nebudou ekonomicky udržitelné.

Investoři se však o svou budoucnost v Českých Budějovicích příliš nebojí. Plánují hned několik velkých projektů. Neváhají ani zaplatit poměrně vysoké částky za obecní pozemky. Městská pokladna si tak může díky jejich zájmu i vylepšit svou bilanci, což nakonec pocítí každý z obyvatel města.

Některé občanské iniciativy se však chystají obrátit na radnici a prosadit i omezení v územním a regulačním plánu. „Modrá hvězda v Mánesově ulici, Černý pelikán v Lannově třídě, IGY 2, podobné centrum na Dlouhé louce,“ vypočítává Pavla Matějková a domnívá se, že využití území není v Českých Budějovicích dostatečně regulováno. Podle Matějkové například v Českém Krumlově přímo existují území určená pro velkoplošný maloobchod.

Primátor Juraj Thoma však názor, že by městu chyběla regulace, jednoznačně odmítá. „Myslím si, že dostatečná regulace je obsažena v územním plánu města České Budějovice a každý investiční záměr musí být v souladu s územním plánem,“ zdůraznil Thoma.

Primátor dodal, že hlavní regulaci obstarává spotřebitel, zda do center chodí nebo nechodí nakupovat. „Navíc si myslím, že v posledních letech se ten trend obrací, že se nezabírá pro obchodní centra nová nezastavěná plocha, ale že se staví formou například revitalizací starých areálů, tudíž se staví na zastavěných plochách,“ připomněl Thoma k výhradám ekologů.