„Spojení celé škály laboratorních oborů do jednoho celku se netýká pouze prostorového uspořádání laboratoří do jediného centra, ale také koncentrace do společného technologického procesu a to jak z pohledu intelektuálního a personálního obsazení, tak i technického vybavení a jeho vzájemného komunikačního propojení,“ zdůrazňuje ředitel Úseku laboratorních oborů MUDr. Miroslav Verner.


Právě posledně jmenovaný bod by měl v budoucnu umožnit lékařům napříč odbornostmi získat rychle všechna potřebná data pro kvalitní rozhodování o léčbě. Kromě laboratorního informačního systému pracuje nemocnice také na další modernizaci diagnostických zařízení.