Motivací k otevření Centra Agáta byla snaha poskytnout obětem násilí co nejkomplexnější pomoc. Jak uvedl ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout, charita provozuje řadu let intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, byla ale potřeba poskytovat komplexní pomoc. „Jedná se především o akutní pomoc v krizové situaci. Chyběla nám ale možnost poskytovat i navazující terapie a hlavně možnost pomoci dětem, které jsou touto situací v rodině postižené vždy. Služby jsme navíc rozšířili i o pomoc obětem genderového násilí,“ uvádí ředitel Jiří Kohout.

Intervenční centrum mělo od začátku roku 116 klientů, Centrum Agáta 37. Jeho pracovníci poskytli za prvních pět měsíců roku přes 274 terapeutických sezení a přes 50 rychlých konzultací. Poskytuje také krizové ubytování na utajené adrese. Kromě krizového bytu jsou služby bezplatné. „Naši klienti využívají různé terapie, ale také právní konzultace. Jsou často v situaci, kdy nemají dostatek financí na úhrady právníka nebo nemají přístup k penězům vůbec. Ukazuje se to pak jako problém třeba při řešení úpravy poměrů k nezletilým dětem,“ doplňuje Jana Vasková, vedoucí intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím.

close Centrum Agáta poskytuje pomoc obětem domácího a genderově podmíněného násilí, řeší sexuální násilí, šikanu, fyzické násilí a trestání, vydírání, zadržování peněz. Už rok funguje na faře v Dobré Vodě u Českých Budějovic. info Zdroj: Diecézní charita České Budějovice zoom_in Centrum Agáta poskytuje pomoc obětem domácího a genderově podmíněného násilí, řeší sexuální násilí, šikanu, fyzické násilí a trestání, vydírání, zadržování peněz. Už rok funguje na faře v Dobré Vodě u Českých Budějovic.

Zadržování peněz nebo zákaz chodit do zaměstnání jsou jednou z forem genderově podmíněného násilí, stejně jako fyzické, sexuální nebo psychické. Může k němu docházet mezi partnery, v zaměstnání, ve škole, mezi přáteli. „U dětí je v současné době velký podíl psychického násilí, například ponižování, vydírání, zesměšňování, zamezování kontaktu s rodinou či přáteli, kyberšikana. Mezi dospívajícími a adolescenty vzrůstá sexuální násilí v nejrůznějších podobách,“ vyjmenovává psycholog a koordinátor Centra Agáta Pavel Bláha.

„První rok provozu našeho centra ukázal, že má v systému pomoci obětem close Centrum Agáta poskytuje pomoc obětem domácího a genderově podmíněného násilí, řeší sexuální násilí, šikanu, fyzické násilí a trestání, vydírání, zadržování peněz. Už rok funguje na faře v Dobré Vodě u Českých Budějovic. info Zdroj: Diecézní charita České Budějovice zoom_in Centrum Agáta poskytuje pomoc obětem domácího a genderově podmíněného násilí, řeší sexuální násilí, šikanu, fyzické násilí a trestání, vydírání, zadržování peněz. Už rok funguje na faře v Dobré Vodě u Českých Budějovic. domácího násilí rozhodně své místo. V současné době je Agáta ale zcela závislá na podpoře nadací, sbírek a sponzorů. Nejedná se totiž o klasickou registrovanou sociální službu, proto máme omezené možnosti čerpat na její provoz dotace a granty. Dosud služby zajišťovaly Norské fondy,“ doplňuje Jiří Kohout. Aktuálně Centrum podpořil Jihočeský kraj, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové nebo sbírka Pomlázky pro Charitu. Na podzim se plánují další benefiční akce.

Centrum Agáta se podílí také na prevenci - vzdělávacích aktivitách, besedách, odborných konferencích a informačních kampaních. Stálo také u vzniku odborné platformy Spolu proti násilí na jihu Čech, která sdružuje organizace a instituce v celém Jihočeském kraji, posiluje jejich spolupráci s cílem co nejefektivnější pomoci obětem násilí.

Zdroj: TZ Diecézní Charity České Budějovice