Řidiči se musí v Budějovicích připravit na plánované nové uzavírky kvůli běžeckým závodům nebo opravám ulic.

V sobotu 25. března odstartuje běžecký závod Runtour a přinese přechodná dopravní omezení na náměstí Přemysla Otakara II. a v přilehlých ulicích. Ty se uzavřou už brzy ráno. Po domluvě s organizátorem akce bude dotčen i trh na Piaristickém náměstí. Ten se bude konat výjimečně v omezeném čase, a to od 6 do 10.30 h. Poté musí nejpozději do 11 h prodejci opustit ulice podléhající uzavírce.

Děkanská pole

V týdnu od 6. března 2023 bude zahájena akce Nové Roudné – 2. etapa, obnova ulice Na Děkanských polích, která potrvá do října. Součástí rekonstrukce ulice Na Děkanských polích je výstavba nové kanalizace včetně přípojek, nahrazení stávajícího vodovodního řadu s přípojkami novým potrubím. Současně budou upraveny komunikace, vzniknou nové chodníky s odvodněním, veřejné osvětlení a dojde i na rekonstrukci plynovodního potrubí.

Z těchto důvodů musí být ulice úplně uzavřena. Pro majitele nemovitostí bude vjezd umožněn takto: ulice U Kapličky – vjezd motorovými vozidly po provizorní komunikaci přes staveniště ve směru od Plavské, nebo od Otakara Březiny, podle postupu stavebních prací. Ulice Na Hraničkách, Na Děkanských polích a Velešínská – bude částečně umožněn vjezd přes staveniště opět podle konkrétního postupu stavebních prací a také po domluvě se stavbyvedoucím.

Jihočeský novinář a fotograf Petr Vitoň. Poslední rozloučení s ním je 13. března v 10.30 hodin v Budějovicích na Otýlii.
Za Petrem Vitoněm

„Vozům záchranky a hasičům bude vjezd umožněn bez omezení. Svoz komunálního odpadu zajistí zhotovitel stavby s FCC. Prosíme o označení nádob na odpady, nejlépe číslem domu, aby bylo možné je vracet na původní místo. Svozové dny se nemění. Průchodnost obyvatel bude zajištěna po celou dobu stavby,“ uvedl náměstek primátorky Lubomír Bureš. "Omlouváme se za přechodně nekomfortní situaci a děkujeme za pochopení. Na podzim už budete mít zcela novou komunikaci, která zlepší vaše životní prostředí," doplnil Lubomír Bureš.

Havlíčkova kolonie

Obnova kanalizace a vodovodu uzavře budějovickou ulici Na Nábřeží v úseku ulic Marie Vydrové a Havlíčkova. Přechodná uzavírka začne v druhé polovině března a potrvá do července. Objízdná trasa není stanovena. Zhotovitelem je Akord – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Omezení dopravy přinese i stavba nové transformační stanice. Společnost EG.D zahájila stavbu nové transformační stanice 110/22kV v centru Budějovic. Rozvodna, jejíž stavba už začala, bude stát na rohu ulic Mánesova a U Elektrárny a dokončena by měla být v příštím roce. Její výstavba včetně tříkilometrového přívodního vedení si vyžádá investice ve výši přes 300 milionů korun.

Oživit levý břeh Vltavy u stejnojmenného českobudějovického sídliště má nový projekt sportovně odpočinkového areálu. Realizovat se bude po etapách.
Budějovice plánují novou relaxační zónu u Vltavy otevřít už v červenci

„Nároky na distribuční síť se každým rokem zvyšují. Abychom obstáli před výzvami, které před nás staví energetická tranzice, aktuálně třeba připojování obrovského množství obnovitelných zdrojů, musíme síť nejen udržovat, ale také ji rozvíjet. To se neobejde bez nemalých investic a důkladného plánování,“ vysvětluje Pavel Čada, místopředseda představenstva EG.D.

Rozvoj v Mladém

Projekt nové rozvodny se připravoval téměř osm let. Její výstavbou dojde ke zvýšení spolehlivosti dodávky elektrické energie ke koncovým zákazníkům v centru města, kde je kromě domácností i řada výrobních podniků. Výrazně také pomůže ke snížení zatížení transformace v rozvodně v Mladém, kde pak vznikne nezbytná rezerva pro další možný rozvoj i v této lokalitě. Budova rozvodny a kryté stání transformátorů bude navazovat na nynější objekt spínací stanice 22kV. Nově budou instalovány dva transformátory 110/22kV o výkonu 40 MVA a rozvodna bude v zapouzdřeném provedení. Rozvodna se připojí na síť VVN v Mladém.

„Transformovna České Budějovice Střed bude připojena na hladinu velmi vysokého napětí 110kV podzemním kabelovým vedením, které povede skrze zastavěnou část města ve čtvrtích Havlíčkova kolonie a Mladé a bude dlouhé téměř tři kilometry. Poblíž Mladého se pak připojí na venkovní vedení velmi vysokého napětí,“ popisuje Tomáš Žáček, vedoucí výstavby VVN EG.D. Jen vybudování dvojitého podzemního kabelového vedení 110 kV vyjde na 200 milionů korun.

V budějovické restauraci Karla IV. skončil dosavadní nájemce posledního února 2023.
Na oběd nebo chlebíčky ke Karlovi už nezajdete. Restaurace u náměstí zavřela

„Jedná se o stavebně i technologicky náročnou stavbu a bude prováděna v šesti etapách. Dotkne se ulic Ke Špačkům, Osiková, Františka Halase, Křižíkova, Polní a U Elektrárny. Každá etapa bude vyžadovat dopravní opatření, která omezí průjezdnost v dané lokalitě včetně pohybu osob a cyklistů, ale omezení se budeme snažit ve spolupráci s dodavateli co nejvíce minimalizovat,“ doplňuje František Klimeš, hlavní technik.

Branišovská nebo Lidická

Trvají uzavírky, kvůli kterým neprojedete z Milady Horákové do Branišovské. Město v lokalitě staví novou kruhovou křižovatku. Aktuálně neprojedete také z Budějovic na Včelnou přímo z Lidické. Objížďka je vedena z Lidické po části Jižní tangenty k silnici I/3 a ke sjezdu na Včelnou a naopak. Kvůli stavbě D3 neprojedete z Budějovic na Dobrou Vodu Dobrovodskou ulicí. Aktuálně se rekonstruuje také čerpací stanice pohonných hmot u Globusu.