Jihočeští narkomani jsou v dobrých rukou. Pracovníci kontaktního a doléčovacího centra Háječek v Českých Budějovicích ve středu úspěšně absolvovali kontrolu certifikačního týmu, složeného z odborníků. Certifikační tým Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky kromě jiného konstatoval, že celková atmosféra zařízení je tvůrčí směrem k týmu a vstřícná ke klientům.
„Získání certifikace je známkou kvality pro uživatele péče i pro správní orgány,“ říká vedoucí centra Kvetoslava Kotrbová. Certifikace se dělá jednou za tři roky a Háječek vždy uspěl. Certifikace je dokladem toho, že stát podporou zařízení vynakládá finanční prostředky na smysluplnou a kvalitně poskytovanou službu.

„Je to dobrá zpráva, protože kvalitu našich služeb hodnotili skuteční odborníci, a nikoliv politici nebo úředníci,“ říká František Kotrba, který v centru několik let pracuje. Pracoviště v Háječku blízko centra je jediným kontaktním centrem pro narkomany v krajském městě. Celoročně ho využívají stovky klientů. Mohou si zde nejenom vyměnit stříkačky, ale popovídat si s odborníky, vyprat věci nebo se osprchovat. Pracovníci spolupracují také s příbuznými závislých lidí.

Zařízení je podporováno několika subjekty. Statutární město České Budějovice letos na provoz zařízení nedalo ani korunu. Přitom o. s. Háječek odvádí městu přes tři sta tisíc ročně za nájem prostor.
Město České Budějovice v červnu vypsalo výběrové řízení na provozovatele Kontaktního centra pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách. Háječek nezvítězil.