Všemožné kurzy

„Když mi bylo zhruba těch dvanáct až čtrnáct let, tak jsem byl v Domečku asi na dvou keramických kurzech,“ vzpomíná na své dětství dnes téměř pětadvacetiletý Petr Podl z Českých Budějovic. „Keramika mě tehdy hodně bavila, dělal jsem z ní úplně všechno. Pamatuji si, že mě jen trošku zaráželo a vadilo, když jsme se každý večer museli modlit. Ale jinak to bylo opravdu fajn,“ pousměje se Podl.

V současné době si Domeček keramické kurzy samozřejmě zachoval, ale nezůstal jenom u nich.

„Pořádáme kroužky keramické, výtvarné, přírodovědné, hudební, sportovní, křesťanské či jazykové. Také jezdíme s dětmi na letní tábory. Ty jsou divadelní, vodácké, putovní, křesťanské, a tak dále,“ řekla včera za Domeček Jiřina Danielová.

„Naším cílem je ale hlavně motivovat děti a mládež a například jim nabídnout smysluplné využití volného času. Chceme také snižovat riziko dětské kriminality, drogové závislosti a neúcty člověka k člověku i přírodě. Lidem s handicapem se snažíme pomoci integrovat se do společnosti,“ doplnila Danielová k hlavnímu poslání Domečku.

Léto s Domečkem

Ač kalendář nedávno oznámil příchod jara, tak lidé z Domečku už teď mají naplánovány letní tábory.
„Některé tábory bývají velice rychle rozebrané, a proto by si zájemci měli vybrat, co nejdříve,“ upozornila.

První letošní letní akci Domečku odstartuje Surfový tábor poblíž rybníka u Třeboně. „Ten je vhodný pro kluky, holky, plavce i neplavce, kteří se chtějí naučit plachtit na windsurfingu, plachetnici či držet správně pádlo v ruce. A také kteří mají smysl pro překvapení a různé řertíky,“ naznačila Danielová k programu Surfového tábora.

Další nabídku zajímavých táborů a data jejich konání najdou zájemci jednak přímo u personálu Domečku v Trhových Svinech a jednak také na e–mailu domecek.ts@quick.cz anebo na internetové stránce www.domecek.org.