Karel Skalický je římskokatolický kněz, mezinárodně uznávaný teolog, vysokoškolský profesor TF JU. „Ocenění chápu jako uznání mé činnosti jak v exilu, tak i po návratu do vlasti," říká Karel Skalický. „V zahraničí jsem působil jako redaktor časopisu Studie, který vydávala Křesťanská akademie v Římě. Velký prostor jsem poskytoval dokumentům Charty 77 a sdělení Výboru pro obranu nespravedlivě stíhaných. V roce 1990 tento časopis zanikl, protože již nebylo nutné dělat v exilu aktivity, v kterých jsem mohl pokračovat doma," dodal Karel Skalický.

Rodák z Hluboké nad Vltavou v roce 1956 zvolil riskantní útěk za hranice. Teprve po letech se dozvěděl, že jeho ilegální přechod naplánovala StB, která s ním vyslala do zahraničí agenta, jenž se měl infiltrovat do struktur katolického kněžského exilu. Karel Skalický získal v Římě doktorát z filosofie a teologie a přijal kněžské svěcení. Spolupracoval také s kardinálem Josefem Beranem, stál u zrodu České křesťanské akademie a je jejím posledním žijícím zakládajícím členem. Od roku 1967 redigoval časopis Studie a až do listopadu 1989 byl jednou z nejvýraznějších osobností českého katolického exilu.

V polovině 90. let opustil Karel Skalický prestižní postavení profesora v Římě a začal pracovat na TF JU, tři roky byl jejím děkanem.