Témata jako udržitelnost, odpovědné podnikání, ohleduplnost, respekt k zaměstnancům a okolí stále více rezonují celou společností. Na všechny typy organizací je vyvíjen větší a větší tlak, aby se chovaly udržitelně a odpovědně. Nestačí se ovšem dívat pouze na ekologickou stránku, ale je zapotřebí pohlížet komplexně i na ekonomické a sociální hledisko. Z ekologického pohledu je zapotřebí šetřit suroviny a přírodní zdroje, sociální stránka představuje starost o lidské zdroje včetně zajištění rovných příležitostí a hledání souladu mezi pracovním a osobním životem. Z ekonomického pohledu firma transparentně řídí finanční zdroje a odpovědně přistupuje ke svým zákazníkům a dodavatelům.

„Oceněním bych chtěl poděkovat všem, kteří na téma společenská odpovědnost nerezignovali ani v covidových časech a zajímali se o své zaměstnance i okolí. Moc bych jim přál, aby byla jejich ušlechtilá snaha korunována i podnikatelským úspěchem. A to zvlášť v dnešní nelehké době,“ říká hejtman Martin Kuba, který by touto cenou rád motivoval k společensky odpovědnému podnikání i další subjekty.

„Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj a Ceny hejtmana za CSR mají mnohaletou tradici. Ocenění jsou nedílnou součástí Národního programu kvality. Významně totiž pomáhají naplňovat filozofii a systémový přístup nejen ke kvalitě, ale také ke společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Pomáhají soukromým společnostem, státní správě a místní samosprávě na cestě k excelenci, společenské odpovědnosti a udržitelnosti.“ říká ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO a 1. místopředseda Rady kvality ČR Pavel Vinkler.

Do ocenění se přihlásilo 29 subjektů v šesti kategoriích. Hodnotitelé a Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.

V kategorii „Velké organizace s více než 250 zaměstnanci, jejichž hlavní náplň činnosti je podnikání“ zvítězila firma Robert Bosch, spol. s r. o.; na 2. místě byla oceněna firma ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o. a na 3. místě firma JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

V kategorii „Střední organizace s 250 a méně zaměstnanci, jejichž hlavní náplň činnosti je podnikání“ zvítězila firma Technické služby Tábor s.r.o.; 2. místo obsadila firma Mondi Bupak s.r.o. a na 3. místě firma Rašelina a.s.

V kategorii „Malé organizace s 50 a méně zaměstnanci, jejichž hlavní náplň činnosti je podnikání“ zvítězila firma Kvalitex Písek s.r.o.; 2. místo získala firma OSAM TRADE s.r.o. a 3. místo firma unuodesign s.r.o.

V kategorii „Mikropodniky (tzn. malé organizace do max. 10 zaměstnanců, živnostníci, spolkaři, rodinné firmy)“ zvítězila firma ALGORIT CZECH s.r.o.; 2. místo obsadila firma Ultina s.r.o. a 3. firma Kabinet CB s.r.o.

V kategorii „Organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání s více než 50 zaměstnanci“ zvítězila společnost Biologické centrum AV ČR, v. v. i.; 2 místo získala společnost BAZALKA, o.p.s. a na 3. místě se umístila Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích.

V kategorii „Organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání s méně než 50 zaměstnanci“ zvítězila společnost THEIA – krizové centrum o.p.s.; 2. místo získala Unie ROSKA - reg.org. ROSKA ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.p.s. a na 3. místě Nedoklubko z.s.

Čestné uznání získaly společnosti: BRIKLIS, spol. s r.o.; dm drogerie markt, s.r.o.; Engel strojírenská spol. s r.o.; ESSOX s.r.o.; INPRESS a.s.; Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici; Mapcentrum s.r.o.; NaturaMed Pharmaceuticals; Nemocnice Strakonice, a.s.; POLÉVKA KTERÁ POMÁHÁ z.s.; Slatinné lázně Třeboň s.r.o.