Věž opustili restaurátoři, kteří od počátku roku pracovali na balustrádě ochozu. Opravovali různé drobné praskliny a další poškození, jež vznikla od poslední rekonstrukce před třiceti lety.

Podle Jitky Welzlové, tiskové mluvčí magistrátu, byly práce zahájeny v lednu a skončily 31. května. „Zásah restaurátorů byl naprosto nezbytný,“ zmínila Jitka Welzlová a dodala, k poškození kamenných prvků ochozu došlo zejména působením povětrnostních vlivů. Některé kamenné prvky jsou přitom původní, z 2. poloviny 16. století, kdy byla věž postavena. Další pocházejí například z oprav v 80. letech minulého století.

Za rekonstrukci zaplatila radnice 356 tisíc korun. Dvaasedmdesát metrů vysokou turistickou atrakci v sezoně navštíví kolem 30 tisíc výletníků.
Věž postavilo město v letech 1547-1577 (základní kámen byl položen roku 1550, předtím se připravovaly v jílovité půdě základy). Věž měla reprezentační úkol, ale plnila také funkci strážní věže a zvonice. Byly pro ni vykoupeny pozemky vedle kostela, kde byly tři domy zbořeny. Pro vysokou hladinu spodní vody bylo třeba zpevnit základy dubovými piloty s okovanými hroty.

Stavební práce řídilo postupně několik stavitelů – Hons, Lorenc, Vogarelli. Je pravděpodobné, že během prací byl projekt změněn a věž byla postavena vyšší, než se původně předpokládalo.

Černá věž:
V roce 1573 byly do věže zavěšeny první zvony. V roce 1577 byla pozlacena makovice, do které byly vloženy pamětní dokumenty. Věž byla několikrát opravována (1697, 1809, 1848), generální rekonstrukce se uskutečnila v letech 1982-1985, v roce 1986 byla opět zpřístupněna veřejnosti.
Věž má čtvercový půdorys o délce strany 11,15 m a je vysoká 72,29 m. Stěny jsou u základů silnější (3,1 metru), se vzrůstající výškou se zužují (ve výši ochozu mají už mírně pod dva metry). Nahoře ve věži bydlel věžný a jeho rodina. Na úrovni bytu se nachází ochoz, který nese římsu střešní báně. Do výšky pátého patra byla vystavěna v gotickém slohu, od šestého patra po báň pak převládá sloh renesanční.