Tak vypadá plánované obchodně společenské centrum Černý pelikán, jehož výstavba by se měla uskutečnit v letech 2009 až 2010.

Lidé žijící v okolí, kteří se spojili v občanském sdružení Vídeňská čtvrť, ale stále stupňují svůj odpor k připravované stavbě a nyní ostře zkritizovali plánovací dokumentaci i vyjádření stavebního úřadu a českobudějovického magistrátu.

„Nesouhlasíme se současnou předimenzovanou podobou obchodně společenského centra Černý pelikán, ani s úrovní dokumentace,“ vzkázali investorovi.
Podle nich vzroste zatížení emisemi a hlukem. Už nyní hluk na Rudolfovské třídě přesahuje hygienické limity a škodí lidskému zdraví.

Lidé se obávají velkého hluku

,,Naprosto odmítáme postoj některých řešitelů, kteří soudí, že, pokud je hygienická norma již beztak překročena a zhoršení způsobené výstavbou a provozem je hodnoceno jako malé, je provoz akceptovatelný. Jde tu o zdraví a nikoli o projekty, které tuto situaci ještě zhoršují‘‘, řekl předseda o.s. Vídeňská čtvrť Ladislav Dolanský s tím, že lokalita by se naopak měla ozdravit tak, aby hluk klesl.

Jak ale uvedl investor, podle hlukové studie budoucí provoz obchodního centra Černý pelikán způsobí maximálně 0,28 procent z celkového budoucího zatížení hlukem, což je nárůst o 0,2 decibely.

„Spojovat náš projekt s nějakým extrémním nárůstem hluku je dalším důkazem demagogie šířené občanským sdružením Vídeňská čtvrť,“ oponuje ředitel investorské společnosti Mont–TD Petr Zdobinský. Dále dodal, že společnost Mont–TD přispívá na výměnu všech oken v Církevní základní škole v Rudolfovské třídě za protihluková částkou 1,35 milionu korun.

Občanskému sdružení je trnem v oku i samotné řešení plánované stavby. Podle nich například není ochráněna zeleň a je překročen maximální počet podlaží. Českobudějovický stavební úřad osočilo sdružení z toho, že ignoruje závazné části Regulačního plánu Lokality Lannova.

U obchodů vznikne park

Stavební úřad ale ve svém stanovisku k záměru, který vydal na začátku dubna, deklaruje, že návrh stavby splňuje a respektuje podmínky platné územně plánovací dokumentace i limity a podmínky z regulačního plánu.

Záměr stavby Černého pelikána se nyní podrobuje posuzování vlivu na životní prostředí v procesu EIA. Místní obyvatelé protestují proti plánovanému kácení většiny stromů. Ke kácení ale magistrát povolení nevydal, protože se jím bude zabývat až po skončení procesu EIA.

„Tvrzení o tom, že náš projekt se dostatečně nevěnuje zeleni, je velmi pokrytecké, když díky našemu záměru dojde k rozšíření zelených ploch a jejich zpřístupnění veřejnosti,“ odmítá nařčení občanského sdružení Zdobinský.