Na veřejném projednání vlivu záměru na životní prostředí (tzv. velká EIA), které se uskutečnilo v pondělí večer na krajském úřadě se nad připomínkami a námitkami rokovalo téměř čtyři hodiny.


S čtyřpodlažním obřím centrem s parkovištěm na střeše nesouhlasí zejména obyvatelé žijící v okolních domech tohoto bloku, kteří se sdružili v o.s. Vídeňská čtvrť. „Nechali jsme si vypracovat čtyři nezávislé znalecké posudky. Všechny potvrdily, že pokud má být dodržen zákon, není vhodné, aby obchodní centrum Černý pelikán tak, jak je v současnosti představováno, vzniklo,“ řekl předseda sdružení Ladislav Dolanský.


Připomínky
Jak dále uvedl, podle soudního znalce z oboru hluku už je nyní překročen denní hlukový limit pro vnitroblok a není možné, aby byl po výstavbě centra dodržen. Problematická je také doprava na Rudolfovské třídě, kde bude podle specialisty docházet k ucpávání a zpožďování hromadné dopravy. Stavbu v posudcích, které si nechalo vypracovat sdružení Vídeňská čtvrť, nedoporučil ani dendrolog a urbanista. Zastavěnost bloku má být totiž až dvakrát větší než nyní, trnem v oku je obyvatelům také parkoviště na střeše budovy.


„Máme požadavek, aby bylo parkoviště zakopáno pod zem, aby se zmenšila obestavěnost a aby zůstala zachována stávající plocha zeleně, zjeména v zahradě Hájíčkova paláce,“ dodal Dolanský.


Zmiňované problémy ale investor stavby, společnost Mont–TD, odmítá. Naopak zdůrazňuje, že úroveň dané lokality zvýší. Doprava, hluk a emise podle ní vzrostou jen zanedbatelně a zelené plochy se rozšíří a zpřístupní širší veřejnosti.


Podle ředitele společnosti Petra Zdobinského jsou posudky, které předložilo občanské sdružení, tendenční. „Nemají charakter znaleckých posudků, jsou subjektivní a byly vypracovány na zakázku. Nepovažuji je za nestranné,“ řekl Zdobinský.


Podoba obchodně společenského centra Černý pelikán doznala od původních plánů mnoha změn. Mezi nejdůležitější patří rozšíření plochy zeleně v přízemí obchodní galerie a snížení výšky zástavby v některých částech budovy.


Proces EIA bude zakončen vytvořením návrhu stanoviska se zapracováním námitek a připomínek z veřejného jednání. Návrh pak poputuje ke schválení Ministerstvu životního prostředí ČR. Pakliže se nevyskytnou další připomínky, spustí se další správní řízení.


Podle investora by se mohlo začít stavět ve druhé polovině příštího roku a nakupovat už ke konci roku 2010.