Činnost Českého červeného kříže byla v Hosíně obnovena v roce 1993, tehdy s 38 členkami.

Dnes má místní organizace 22 členek: Marii Strakovou, Marii Paličkovou, Marii Žbánkovou, Jaroslavu Flekačovou, Vlastu Šulistovou, Janu Mužíkovou, Boženu Maškovou, Jindřišku Korešovou, Miloslavu Brašničkovou, Marii Hejdovou, Marii Říhovou, Marii Chvojanovou, Janu Vačkářovou, Marii Malíkovou, Věru Veselou, Václavu Jordánovou, Drahomíru Fikotovou, Štěpánku Louženskou, Drahomíru Tibitanzlovou, Evu Pražanovou, Ludmilu Klímovou, Miloslavu Klepalovou.

Pořádá nebo spolupořádá společenské i osvětové akce a přednášky.

„Paní Marie Žemličková obešla po Hosíně obyvatelky, poctivě celou ves. Byla to precizní paní," říká k obnovení činnosti Marie Hejdová, která se tehdy také stala členkou. Dodává, že v té době neměly ženy v Hosíně žádnou organizaci a dohodly se, že je dobře, aby se scházely a něco ve prospěch obce dělaly. V roce 1993 se jednatelkou stala Marie Žemličková a předsedkyní Marie Paličková. Dnes je  jednatelkou místní skupiny Marie Hejdová a předsedkyní Marie Chvojanová.

Záhy začalo pořádání společenských akcí i osvětových přednášek. „Letos v únoru  jsme pořádali už 20. společenský ples. Pro děti v březnu připravujeme maškarní," vyzdvihuje předsedkyně hosínské místní skupiny ČČK Marie Chvojanová, která převzala předsednictví po Marii Paličkové. Kromě toho mají členky ČČK patronát třeba nad pyžamovým bálem, který se pravidelně koná 
v listopadu nebo posvícenskou zábavou.

Na řadě akcí se spolupodílejí, například s farností 
na lampiónovém průvodu 
a rozsvěcování stromečku 
v adventu. „To je pěkná akce. Projde se vesnice, vystoupí děti ze školy. Červený kříž vaří a podává grog a čaj a dětem co vystupují rozdáváme sladkosti," vypočítává Marie Hejdová.

Oblíbené je také už zmíněné maškarní pro mladou generaci. „Vždy bylo hodně dětí. Sjíždí se i z okolí, z Borku, z Hluboké, ze Lhotic i odjinud," vypočítávají Marie Hejdová a Marie Chvojanová a dodávají, že v posledních letech k návštěvnosti akce hodně přispívá také konferenciér Pepa Josef Maxa z Dubného, který pro děti pořádá i soutěže a jinak zpestřuje program.

Na přípravě akcí se podílejí všechny členky ČČK rovným dílem. Od úklidu sálu až 
po vydání tomboly. Úkoly se zpravidla rozdělují na schůzích, které se konají pravidelně 1. středu v měsíci, ovšem kromě období letních prázdnin.

Kromě jiné činnosti také každý rok hosínská skupina ČČK posílá ze svého fondu příspěvek českobudějovické organizaci Arpida. Na oplátku pak dostane třeba přání 
k Velikonocům. A pořádají se 
i osvětové akce. V rámci ČČK jsou zváni lektoři na odborné přednášky. „Měly jsme tu pana doktora Lumíra Mračka na přednášce o první pomoci a pana doktora Petera Horana na přednášce o správné výživě," říká k posledním akcím Marie Chvojanová.

Dlouholetá předsedkyně (nyní čestná předsedkyně) Místní skupiny Českého červeného kříže Hosín Marie Paličková předala vedení organizace v rámci slavnostní schůze před několika lety (jak ukazuje snímek). Na fotografii je ve druhé řadě ttřetí zleva.

Na kurz první pomoci pořádaný jednou ročně byly pozvány nedávno i děti z hasičského družstva a s velkým zájmem si vyzkoušely oživování na zapůjčené figuríně. I takovým způsobem navazují 
v Hosíně na předcházející působení ČČK v obci. „Můj muž, který je z Hosína, říkal, že tu od 60. do 80. let působil červený kříž i svaz žen," zmiňuje Marie Hejdová.

K dnešním aktivitám patří i všeobecné osvětové akce. 
S PhDr. Františkem Krejčou se pořádaly přednášky o Vánocích nebo Velikonocích 
a pro veřejnost je také určeno jednou za rok povídání 
nad hosínskou kronikou.

Jen získávání nových členek je obtížné. „Jsme tu hlavně důchodkyně. Mladí dnes nemají tolik času, " realisticky říká Marie Chvojanová.